Alanlarımız Makine Teknolojisi Alanı

Makine Teknolojisi Alanı

Metaller üzerinde aletler (eğe, matkap ucu, kılavuz, rayba vb.) ve makineler (torna, freze, vargel, taşlama vb.) yardımıyla talaş kaldırarak onları istenilen şekil ve ölçülere getirmeye tesviyecilik denir.

       Metaller üzerinde aletler (eğe, matkap ucu, kılavuz, rayba vb.) ve makineler (torna, freze, vargel, taşlama vb.) yardımıyla talaş kaldırarak onları istenilen şekil ve ölçülere getirmeye tesviyecilik denir.
      Tesviyecilikte, alet, makine ve takımların kullanılması teknolojik kurallara uygun çalışmayı gerektirir. Tesviyeci, torna, freze, matkap, taşlama, vargel, planya gibi tezgahlarda iyi çalışabilmeli, eğe, rayba, pafta-kılavuz, raspa vb. temel el aletlerini ustalıkla kullanabilmelidir.
      Tesviyeci, yaptığı işten iyi sonuç alabilmesi için,mesleği ile ilgili ölçü ve kontrol aletlerini tanımalı,doğru olarak kullanmalı ve bakımını yapmasını bilmelidir.
      Tesviyeci malzeme bilgisine sahip olmalı, malzemenin özelliklerini malzemeler üzerine yapılacak işlemleri, malzeme seçiminde alınacak faktörleri bilip uygulamalıdır.Tesviyecinin, mesleği ile ilgili imalat yöntemlerini uygulamakta işlem sırasını belirlemede iş kalıplarını tasarlamada ve özel aletleri kullanmada geniş bilgiye sahip olması gerekir.
      Tesviyeci çok iyi teknik resim bilgisine sahip olmalı, iş parçasına imalat resmindeki ölçü ve toleranslar dahilinde işleyebilmeli, yapabilmelidir.Aynı zamanda teknik resime dayalı iş yapmayı alışkanlık haline getirmelidir. Tesviyeci çalıştığı atölyede bulunan tezgahları tanımalı, gerektiğinde onarımlarını yapabilmelidir.

Çalışma Alanları, İş imkanları ve Üniversite

      Endüstri meslek lisesi programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek öğretime geçerek mühendislik veya meslekleri ile ilgili öğretmenlik bölümlerinde okumaktadırlar. Ayrıca iki yıllık meslek yüksek okullarına sınavsız olarak kayıt yaptırabilmektedirler.
      Mezunlarımızın iş bulamama gibi problemi yoktur. Çalışma arzu ve isteği olan, geleceğimizin teminatı gençlerimiz her türlü makine imalatı yapan atölye ve fabrikalarda , otomobil yan sanayii ve fabrikalarında , tekstil , gıda , çelik döküm, imalat sektöründe, imalat tezgahlarında, imalat, bakım, onarım, montaj çalışmasında ev aletleri, elektrikli aletler, oyuncak sanayiine kadar her dalda çalışabilme, iş bulabilme ve kendi atölye ve fabrikasını açabilme imkanına sahip olurlar.

Okulumuzda Tesviye Eğitimi

      Okullarımızda birinci sınıfta el tesviyeciliği ile başlayan atölye çalışmaları, ileri sınıflarda makine çalışmalarına geçer. Makineler; torna, freze, planya, taşlama, pres, matkap tezgahı, testere tezgahı ve bazı özel amaçlı tezgahlardan oluşur. Bu mesleği seçen öğrenciler; okullarımızda verilen eğitim süresi içerisinde; derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgileri, atölyede uygulayarak çeşitli makine parçalarını, el aletlerini imal ve montaj yaparak, çeşitli makinelerin yapım, bakım ve onarımlarını yapacak bilgi ve becerileri kazanırlar.
      Teknolojinin gelişimi ile sanayide makine imalat endüstrisinde el tesviyeciliği, tornacılık, frezecilik, taşlama ve alet bileme v.b. diğer meslek dalları özel bir önem kazanmaktadır.
      Endüstri meslek lisesi tesviyecilik bölümü öğrencilerinin çalışma hayatında uyumlu ve başarılı olmalarının sağlanmasında genel bilgi dersleri yanında, atölye teknolojisi bilgi ve beceriyle mesleki teknik derslerinde önemli bir yeri vardır. İyi bir meslek eğitimi alarak öğrencilikten teknik elemanlığa geçen, meslek terbiyesi almış, yapıcı ve üretici tesviyecilerin zaman içinde ülke ekonomisine üretken olarak yapacakları katkılar kalkınmada tesviyecilik mesleğinin önemini ve gereğini bir kez daha vurgulamış olmaktadır.

 Yayın:22.11.2012 - Güncelleme:22.11.2012 - 22:20