Okul Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi

Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi

Tarihçemiz

                   

           Okul binasının bulunduğu yöre, bağlık bir bölge iken halk geçimini ayran yapıp küplerle Ulus semtine götürüp sağlamışlardır. Ulus´un bütün ayran ihtiyacı bu bölgeden o yıllarda karşılanmakta idi.
                   
          Ulu Önder Atatürk Dikmen sırtlarından Ankara´ya girerken bu bağlardan birine girip oturur. Bir bardak su ister, su yerine ev sahibi ayran ikram eder. İçtiği ayranı çok beğenen Atatürk bu yörenin adını sorar. Adının olmadığını öğrenince ayranın çok güzel olmasından ve memnuniyetinden dolayı buranın adı bundan böyle "Ayrancı Bağları" olsun der. O günden sonra bu ad yerleşir ve semt adı olarak kalır.
                   
          Okulumuz da ismini bulunduğu semtten almıştır. Gelişen ve değişen dünyamızda önem kazanan ve hayatımızın her anında yaşadığımız; kıt kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanması ilmi olan ekonominin ve buna bağlı olarak ön plana çıkan ticaret eğitiminin bilinçli ve sistemli olarak verildiği ilköğretim üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.

                   

           Bu okullarımızda, kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, pazarlama, sigortacılık ve risk yönetimi ile bilgisayar alanlarında görev alacak, bilgi ve iletişim teknolojisini en iyi şekilde kullanabilen, girişimcilik eğitimi almış, kendi başına iş yapabilecek nitelikte insan gücü yetiştirilmektedir.
                   
          Mezunları, alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler. Ticaret Meslek Liselerinden mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Ayrıca 4702 sayılı Kanun ile, herhangi bir alanda çalışabilmek veya işyeri açabilmek için, o alanda mesleki eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirilmiştir. Mezun olan öğrenciler özel ve kamu sektöründe çalışabildikleri gibi kendi işyerlerini kurabilirler veya yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.
                   
          Ticaret Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre uygulamalı eğitimlerini                     gerçek iş ve hizmet ortamlarında yapmaktadırlar. Bu eğitim; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün işletmelerde uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirilmektedir. Son sınıfta işletmelerde uygulamaya giden öğrenciler böylece öğrenim görürlerken iş hayatı ile de tanışmaktadırlar.
                   
          Beceri eğitimi için iş yerlerine gönderilen öğrencilere ilgili iş yerlerince yaşlarına uygun olarak asgari ücretin en az % 30´u oranında ücret ödenmekte ve Bakanlığımızın imkanlarıyla sigortaları yapılmaktadır.

                 

 Yayın:25.12.2012 - Güncelleme:09.02.2015 - 23:10