Duyurular Yahya Çavuş İlköğretim Okulu Stratejik Planı

Yahya Çavuş İlköğretim Okulu Stratejik Planı

 

YAHYA ÇAVUŞ İLKOKULU  STRATEJİK PLAN

2010/2014

 

 

 İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ
 2. MİSYONUMUZ
 3. VİZYON
 4. DEĞER VE İLKELERİMİZ

V. STRATEJİK AMAÇLAR, STRA TEJİLER, YAPILA CAKLAR

 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

I. GİRİŞ

SUNUŞ

Yüksek Planlama Kurulu’nun isabetli karan uyarınca Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan stratejik Planlama Kılavuzu, yıllardır arzu ettiğimiz ve uygulamaya geçirmekte çekingen davrandığımız konuların hayata geçirilmesini işaret etmektedir. Bizde biliyorduk ki kuramların gelişmelerinin önündeki engel bir planlarının olmayışı, yapılan her şeyin dünden örnek alınarak yapıldığı, somut verilere dayandırılmadan ve bu hizmeti daha iyi nasıl yaparım kaygısı taşımadan verilen ödeneklerle yetinildiği, ödenek istedim ama ancak bu kadar verdiler, bu kadar ödenekle bu kadar hizmet yapılır mantığının hâkim olmasından kaynaklanmaktaydı. Yapacağımız bu plan ile bu tip düşüncelerden kurtulmuş olunacaktır.

Ulu Önder yıllar öncesinden işaret etmişti. “ Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz; durmadan, daha ileriye varmak için çalışacağız.”

Varoluş nedenini bilmeyenler, okyanusta amaçsız ve gayesiz dolaşan bir sandal gibidir, dalgaların sürüklediği yöne göre hareket ederler. Bu nedenlerle stratejik planlama kurulması için en önemli faktördür. Kurum; niye var olduğunu, neyi, ne zaman, nasıl, hangi kaynakla yapacağını ve neticesinde ne elde edeceğini bilmek durumundadır.

Başlamakta önemli bir adımdır. Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için emin adımlarla ilerleyeceğiz. Katkısı olanlara teşekkürler.

Mehmet KESEN OKUL MÜDÜRÜ

Okulun Tarihçesi ve Yapısı

0kulumuz,26.08.1991 tarihinde yapılan hazırlık çalışmaları sonucunda, kendi binasının inşaat halinde olması nedeniyle Yenimahalle kaymakamlığı ve Kent-Koop Başkanlığı ile yapılan protokol gereği Oleyis-2 Kooperatifinin Sosyal tesislerinde eğitim-öğretime başlamıştır.Sosyal tesis içerisinde bir takım düzenlemeler ve restorasyonlar yapılarak 4 adet derslik oluşturulmuş ve oldukça kısıtlı olanaklarla 1991-1992 eğitim-öğretim yılına hazırlanmıştır.16 Aralık 1991 tarihine kadar çeşitli sıkıntılarla, bu binada eğitim-öğretim hizmetine devam etmiştir.

16 aralık 1991 tarihinden itibaren işgal zaptı ile 9.cadde üzerindeki asıl hizmet binasına taşınılmıştır.îl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından adı Çanakkale Şehitlerinden Yahya Çavuş anısına “Yahya Çavuş İlköğretim Okulu” adı verilmiştir.Başlangıçta 5 derslikte eğitim-öğretimini sürdürdükten sonra ikili eğitime başlamış,2005-2006 eğitim yılında tekrar normal eğitime dönmüştür.

Halen 20 şube ile eğitim-öğretim sürmektedir.Ayrıca 1 Anasınıfı,1 Bilgi Teknoloj sınıfı 1 Fen ve Teknoloji Laboratuvarı,1 çok Amaçlı Salonu bulunmaktadır.

2009 - 2010 eğitim-öğretim yılında spor salonumuz da kullanıma açılmıştır.Okulumuzun 15 dönüm gibi oldukça geniş bir alanı bulunmaktadır.

Sınıflarımızın fiziki yapısı elden geçirilmiş olup,okulumuzda şu anda 1 Müdür,2 Müdür Yardımcısı,28 Öğretmen,1 memur,1 Hizmetli kadrolu olarak Çalışmaktadır.

Milli Eğiim Bakanlığının öngördüğü standartlarda eğitim ve disiplin anla- şı ile ilçemiz Yenimahalle ve ilimiz Ankara’da öncü bir okul olmuştur.Ayrıca okulumuz beyaz bayrak projesinden de ödül almıştır.Bu başarılar okulumuzun her geçen yıl daha kaliteli olma yolundaki çalışmalrının sonucudur.Tüm paydaşlarımızın çalışmaları ve katkılarıyla elde edilen bu başarı kurumumuzun başarısıdır.

Okulumuz sportif çalışmalarda Yenimahalle’de iyi bir yerdedir.

STRATEJİK PLÂN

“Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.”

Fırsatlar ancak gelirken ve önü kesilerek yakalanır, ardından

koşularak değil...’

‘İnsanlar önüne çıkan her fırsatı mutlaka değerlendirmek zorunda değildir. Başarılı olacağına inanılan fırsatlar değerlendirilmelidir’

Stratejik plânımız okul toplumunu oluşturanlara yön verecek kararların alınmasında bütün bireylere ortak bir bakış açısı kazandıracak ve Okul Gelişim Plânının hazırlanmasında ele alınacak öncelikli konuların tespitine ışık tutacaktır.

Bu Stratejik Plân tamamlanmış bir çalışma olarak ele alınıp, aynen okulumuza uygulayacağımız bir çalışma değildir. Tam tersine okul personeli öğrenci ve velilerin katılımı ile sürekli olarak geliştirilecektir.

Okulumuzun “Stratejik Plânı”na sahip olarak daha etkili bir okul özelliği kazanacağını umuyoruz.

Başarı dileklerimizle...

Yahya Çavuş İlköğretim Okulu Müdürlüğü

M İ S Y O N U M U Z

Yahya Çavuş İlköğretim Okulu Olarak;

Misyonumuz

Çağın gereksinimlerinin farkında olan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.Görevimiz elimizdeki insan gücünü çağın gerekleri doğrultusunda şekillendirmektir.

DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

 • Bizim hep birlikte yapacağımız çalışmaları şekillendiren ve alacağımız kararları etkileyen,
 • Değerlerimiz, düşünme biçimimizi, davranış şeklimizi ve olaylar karşısında ortaya koyduğumuz tepkilerimizi belirleyen okulumuzun sahip olduğu özelliklerdir.
 • Öğrencilerimizi, velilerimizi ve okulumuzun içinde bulunduğu toplumu yönlendiren ve bizi her türlü çalışmalarımızda bağlayan, çalışmalarımıza anlam katan değerler,

Kesinlikle ne olursa olsun, nasıl olursa olsun mantığını reddeden, yaptığımız işi içselleştirmemize katkı sağlayan bütün değerler...

İNANDIĞIMIZ DEĞERLER

İnanıyoruz ki........

 • Atatürk îlke ve İnkılâplarını hayata geçirmek öncelikli ilklerimizdendir.
 • Kim olursa olsun bütün öğrencilerimize ve çalışanlarımıza insan olarak saygı duyar, onları koruyup gözetiriz.
 • Eleştirilere ve önerilere açığız.
 • Başarıya asla sınır koymayız.
  • Kültürel değerlerimizi koruyup geliştirirken, ailemizi, yurdumuzu, milletimizi yürekten severiz ve vatanseverliğin ölçüsünü ona hizmette görürüz.
  • Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz, kendimizi sürekli yeniler, geliştiririz. Azla yetinmez, her zaman daha fazlasını isteriz.
  • Aklın ve bilimin ışığında pozitif düşünmeye, sorunun değil, çözümün bir parçası olmaya çalışırız.
  • Öğrencilerimize kıyaslayıcı, yargılayıcı ve onur kırıcı davranmayız, cezalandırmadan yana değiliz.
  • Herkese sevgi, saygı ve hoşgörü ile yaklaşırız.
  • Bu okulda öğretmenler, bu okulun öğretmeni olmakla, öğrenciler bu okulun öğrencisi olmakla övünürler.
  • Bilgiye ulaşma yollarını ve öğretmeyi öğretmeye çalışırız. Bütün öğrencilerimizin de öğrenebileceğine inanırız.
  • Değişim ihtiyacı ile geçmiş değerlerimiz arasındaki dengeyi koruruz.
  • Bütün çalışmalarımızın odak noktası ve varlık sebebimiz öğrencilerimizdir.
  • Biz, birbirimizi, öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz. Bana ne demeyiz, sorunlara ilgisiz kalmayız.
  • Okul toplumu olarak yaratıcı düşünceyi ve bunun ortaya konmasını teşvik ederiz.
  • Her öğrencimizin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz, bunları eğitim için bir avantaj, bir zenginlik kaynağı olarak görüyoruz.
  • Öğrencilerimiz bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır ve amaçlarımızın temelini oluşturur

Farkındayız ki......

 • Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz.

Biliyoruz ki...

 • Sahip olma isteği, sahip olmaktan daha güçlüdür.
 • İstemek yetmez, istemeyi de istemek gerekir ve biz istiyoruz.

V İ Z Y O N U M U Z

Yahya Çavuş İlköğretim Okulu Olarak;

İnsancıl bireyler yetiştiren,saygın,tercih edilen bir kurumuz.

İSTİYORUZ Kİ          

 • Okulumuzda, öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin. Okulumuzda her veli, öğrencisine öğrenme için her fırsatın verildiğini bilsin.
 • Bütün çalışanlarımız ve öğrencilerimiz,

❖     “Onlar” ve “biz” kavramı yerine “takım ruhuna” inansın, takım arkadaşının eksiklerini tamamlamaya çalışsın.

❖     İnsanlık değerlerinin önemini kavramış olsun ve öyle davransın.

❖     Her alanda bilginin gücünü yanına alsın, bilginin paylaşıldıkça çoğaldığını bilsin, paylaşıma ve iş birliğine açık olsun.

❖     îdeal oluşturmak isterken öğüt vermekten ziyade örnek olunması gerektiğine inansın.

❖     Kendilerinden emin olsun,

❖     Doğruları yaptıklarında alacakları cevaplardan korkmasın,

❖     Gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın.

 • Verdiğimiz eğitim, öğrencileri bir üst öğrenime hazırlasın, hayata atıldıklarında ise “işin anahtarı”, “ekmeğin kapısı” olsun
 • Tüm velilerimiz ve öğrencilerimiz îyi bir eğitimin uygun, temiz bir çevrede olacağını bilsin ve çevre bilinciyle hareket etsin
 • Herkesin herkesten öğreneceği bir şeyler olduğu bilinsin (ÖĞRENEN OKUL) modeli oluşsun.
 • Velilerimiz en önemli destekleyicimiz olsun, okulumuzun her öğrenciye ‘BİR DÜNYA’ gözüyle baktığını bilsin
 • Okulumuzdaki herkes görev ve sorumluluk tanımını iyi bilsin, kendi alanında tercih edilen olsun
 1. STRATEJİLERİMİZ...

Hedeflediğimiz yönde ilerleyebilmemiz için bize rehberlik eden önceliklerin belirlenmesine, kaynakların dağılımına, akılcı bir yaklaşım kazandıran ve yapacağımız seçimler ile alacağımız kararlar için yön gösteren, yöntem - teknik ve bu amacın gerçekleşmesinde kullanılan araç gereçler bütünüdür.

STRATEJİMİZ VE AMAÇLARIMIZ

1. S T R A T E J İ M İ Z

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kurumumuzun ve dolayısıyla Eğitim kalitesinin yükseltilmesi açısından birinci önceliğimizdir

 1. Amaç
 • Kurum personeline TKY felsefesini tanıtma ve benimsetebilme
 • Okul toplumuna TKY’nin eğitime sağlayacağı katkıları anlatabilme
 • Bir eğitim kurumu olarak okulun ilke, vizyon ve misyonunun netleştirebilme
 • Eğitim ve insan kaynakları alanında ortaya çıkan yeni yaklaşımların kurum personeline tanıtabilme

Bu Amaç İçin Yapılacaklar

 • Anlamalıyız ki her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ortaya çıkan yeni yaklaşımların araştırılıp kuruma uygulanması eğitim kalitesini yükseltecektir. Bu anlamda ‘TKY FELSEFESİNİN ‘ kurumumuzda benimsenip uygulanması kurumdaki tüm süreçleri dolayısıyla kurum kalitesini yükseltecektir. Bu anlamda TKY çalışmaları titizlikle sürdürülecektir
 • Kurum kültürü oluşturmak adına okulumuzda çalışan tüm personel arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi için çalışmalar sabırla sürdürülecektir.
 • Çağdaş eğitim- öğretim yöntem, teknik ve stratejilerinin araştırılıp kurumumuzda uygulanması eğitim kalitesini dolayısıyla kaliteli insan sayısını artıracaktır. Bu amaçla bu yöntem ve tekniklerin kurumumuzda uygulanması vazgeçilmez hedeflerimizden olacaktır.
 • Öğrenmede işbirliği esas alınacaktır. Öğrenci başarısının her öğrenci için nasıl artırılacağı belirlenecek ve okul toplumunun tamamında öğrenmeye yardım sağlanacaktır.
 • Okul çapında plânlanan ve yürütülecek olan çalışmalar daima öğrenci başarısının artırılmasına yönelik olacaktır ve bütün öğrencilerinin başarılarının nasıl artırılacağı dikkate alınacaktır.
 • Öğrenmenin en iyi yolunun uygulamadan geçtiğini kabul edip, okulun bütün imkânları uygulama yapmaları için öğretmen ve öğrencilerin kullanımına açık tutulacaktır.
 1. S T R A T E J t M t Z

Okul Çevre İlişkilerinin Geliştirilmesi Çağdaş Eğitimin Vazgeçilmez

Unsurlarındandır.

Amaç

 • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle okul - veli iletişimini artırmak,
 • Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek,
 • Ekip ruhu ve takım çalışmasına alıştırmak,
 • Yahya Çavuş İlköğretim Okulu’nun tanıtımına katkıda bulunmak, olumlu ve güçlü bir imaj oluşturmak.
 • Okulun amaçlarının velilere tanıtılmasını sağlamak,

Bu Amaç tçin Yapılacaklar

 • Sene başı veli toplantısı yapılarak ‘Okul Aile Birliği’nin oluşturulup, işler hale getirilmesi sağlanacak.
 • Öğrenci başarısında velilerimizin rollerinin netleştirilmesiyle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılacak.
 • Okulu geliştirme, güzelleştirme ve teknolojik açıdan donanımlı hale getirme anlamında okul ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların giderilmesi için resmi ve resmi olmayan kişi ve kuruluşlarla irtibata geçilip, bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar başlatılacak.
 • Velilerimize okul - veli işbirliğinin önemiyle ilgili seminerler düzenlenecek.
 • Eğitsel kulüplerin etkin çalışmaları sağlanacak.
  • Okuma saati uygulaması okul kültürü haline getirilecek. Bütün öğretmenler okuma saatinde okuma saatine katılacak, en fazla okuyanlar ödüllendirilecektir.
  • Okul panolarının etkin kullanımı sağlanacak, bu yolla okul içi eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin duyurulması sağlanacak.
  • Folklor çalışmalarına devam edilecek,
  • Okulumuzda spor yapılacak alanların bakım ve koruması yapılacak, öğrencilerimiz ve çevre okullar başta olmak üzere toplumun kullanımına hazır tutulacak.
  • Özellikle Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi ve Atletizm alanlarında okulumuza birincilikler kazandıracak çalışmalar içerisinde olunacak.
  • Turnuvalarda ilde dereceye girmek
  • Sınıflar arası turnuvalar düzenlenecek bu turnuvalara öğrenci velilerimiz davet edilecek.
  • Okulumuzdaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye, giyim ve gıda gibi yardımların yapılmasında tüm okul personeli ve öğrenci velileri harekete geçirilecek.
  • Okulumuza ait bir web sitesini sürekli güncelleme
 1. S T R A T E J t M t Z

“Fiziki Donanım ve Teknolojik Donanım Açısından İyileştirilmiş Bir Okul

Vazgeçilmez Önceliğimizdir”

 1. Amaç
 • Okulumuzu fiziki donanım ve teknolojik donanım açısından geliştirmek,
 • Teknolojide meydana gelen yenilik ve gelişmelerin takip edilip, okul personeli tarafından etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

Bu Amaç İçin Yapılacaklar:

 • Okulun mevcut fiziki ve teknolojik imkân ve ihtiyaçları belirlenecek.
 • Belirlenen ihtiyaçların giderilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve ilçemiz esnaflarıyla çeşitli görüşmeler yapılacak.
 • Okul bahçesinin yeşillendirilmesi çalışmalarına devam edilecek, çimlendirilen alanın etrafının kapatılması için çalışmalar başlatılacak, İlçe

Belediyesi ile görüşülüp okul bahçesine bank ve modern şekilde tasarlanmış çöp kutuları temin çalışmaları başlatılacak.

 • Bilgi teknolojileri sınıfının vcd, video, televizyon, tepegöz ve eğitim cd’leri ile zenginleştirilmesi sağlanacak.
 • Çalışmaların daha etkin olabilmesi için çok amaçlı salon yapılması için gerekli girişimlerde bulunulacak.
 1. S T R A T E J t M t Z

Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulaması Okulumuzun Çağdaş Eğitimi Yakalamak

İçin Birinci Önceliğidir...

Amaç:

 • Öğrenci merkezli eğitimi okulumuzda etkin olarak uygulayabilme
  • Öğrenci merkezli eğitim yoluyla topluma, Toplumun beklentileri doğrultusunda kaliteli çıktılar sunabilme

Bu Amaç tçin Yapılacaklar

 • Öğrenci merkezli eğitimin gerekliliği ve önemi konusunda okul personeli ve öğrenci velileri çeşitli seminer ve toplantılarla anlatılacak.
 • Öğrencilere başarısızlık nedenleri anketi uygulanacak ve sonuçları yorumlanacak, başarısızlıklarla ilgili gerekli tedbirler ‘ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM’ ilkeleri doğrultusunda giderilmeye çalışılacak.
 • Verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili personel çeşitli doküman desteği ve seminer çalışmalarıyla desteklenecek, öğrenciler ve öğrenci velileri de konudan haberdar edilecek, aynı konuda velilere de çeşitli basılı doküman gönderilecek.
 • Evde öğretmenlik ile ilgili velilerimize seminer verilecek.
 • Yeni eğitim öğretim yöntem-teknik ve stratejileri araştırılıp okul personeli konuyla ilgili bilgilendirilecek.
 • Öğrencilerin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek,
 • Her ay şiir dinletisi dönem içlerinde de tiyatro gösterileri yapılacak.
 • Öğrencilerin kendi yaptıkları etkinlikleri sergileyecekleri panolar oluşturulacak, bireysel yetenekleri ortaya çıkarıcı çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenecek.(Yılsonu gecesi, sportif turnuvalar, çay partisi v.b.)
 • Bilim ve teknoloji, çevre, eğitim konularında öğretmen ve öğrenciler proje hazırlayacaklar,
 • 8.Sınıf öğrencilerine ortaöğretim kuramlarının tanıtımıyla ilgili görsel araç destekli bilgilendirme çalışması yapılacak.
 • Okul kütüphanesini sürekli açık tutmak ve zenginleştirmek için çalışmak,
 • Orta öğretim kurumları sınavlarında başarı oranını her yıl %5 arttırmak.
 1. STRATEJİMİZ

“Okulumuzda ‘ KURUM KÜLTÜRÜ’ nün Oluşturulması İçin Kurum İçi ve Kurum Dışı Tüm İmkânlar Seferber Edilecektir”

 1. Amaç
 • Okulumuzda “Kurum Kültürü” oluşturmak için tüm personeli ve okul çevresini bilinçlendirebilme,
 • Kurumumuzda ‘BEN’ yerine ‘BİZ’ , ‘BİREYSEL’ çalışma yerine ‘TAKIM’ çalışması ruhunu geliştirebilme,
 • Takım çalışmasının ruhundan ortaya çıkan ‘SİNERJİ’ yi Kurum Kültürü’nün oluşturulması anlamında aktif olarak kullanabilme,

Bu Amaç İçin Yapılacaklar

 • Okulumuzda ‘BEN’ yerine ‘BİZ’ duygusunun geliştirilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılacak.
 • Okulumuzda doğum, ölüm, hastalık, düğün v.b. durumlarda tüm personelin birlikte hareket etmeleri sağlanacak.
 • Okuldaki çalışmaların plânlama, organizasyon ve uygulama basamaklarının iş dünyası ve velilere duyurulması okula güveni artıracak ve çevre desteğini güçlendirecektir. Bu maksatla çalışmaların açık ve şeffaf olmasına özen gösterilecek.
  • İş dünyasının, eğitimcilerin, velilerin kaygıları dinlenecek ve okulumuzun içinde bulunduğu toplumsal çevrenin ihtiyaçları her zaman göz önünde bulundurulacak.
  • Okul içi sosyal kültürel faaliyetler düzenlenecek.(Sınıflar arası bilgi yarışmaları, okul duvar gazetesinin ve sanat köşesinin her ay güncellenmesi, ilçe çapında düzenlenen sportif faaliyetler v.b.)
  • Etkili ve amacına uygun “Eğitsel Kulüp” çalışması yapılacak,
  • Öğretmenlerimizin sadece sınıflarının değil; tüm okulun öğretmeni olduklarını vurgulamak,
  • Öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunabilmeleri için okulun hafta sonlarında da açık olmasını sağlamak,
  • Yöremize ait halk oyunlarını ve diğer kültürel değerleri kavratmak,
  • Okulumuza ait web sitesi yoluyla okulumuzu ve kasabamızı tanıtmaya yönelik çalışmalar başlatmak,
  • İki ayda bir Veli Bülteni “hazırlanacak ve velilere sunulacak
  • Karnem net ten daha iyi yararlanmaları için cep mesaj uygulaması faaliyete geçirilecek.
 

 

 

Eğer bir hedefiniz varsa hayatta iki şey olur: Ya kazanırsınız ya da öğrenirsiniz.

Eğer sizin bir hedefiniz yoksa ne kazanırsınız ne de öğrenirsiniz.

Değerli eğitim çalışanları, yarın neler olacağını bugün siz belirleyeceksiniz. Unutmayın; yarınınız bugündür. Yarın bugün ektiklerinizi biçeceksiniz. Öyleyse bırakalım ne biçeceğimiz düşünmeyi, sadece ekmeyi düşünelim.

Dün rüyâ, yarın hayâldir. Rüyayı mutlu hayâli ümitli yapan bugündür. Öyleyse bugüne iyi bakalım. Harekete geçelim...

Hemen şimdi...

Her araç gibi bir plân da sadece kullanılırsa değerlidir. Eylemle hayata geçirmediğiniz sürece en iyi plânlar bile gündüz düşleri olarak kalır.

Okulumuzun stratejik plânı canlıdır ve sizlerden elde edilen veriler ve değişen ihtiyaçlar dikkate alınarak sürekli olarak yenilenecektir.

Dünyadaki ve toplumdaki değişim ve gelişim sona ermeyeceğine göre okulumuzun stratejik plânı da sadece yukarda sıraladığımız çalışmaların hayata geçirilmesiyle sonuçlanmayacak ve bunun bittiği yerde bir yenisi başlayacaktır.Okulumuzda sürekli her şeyin en iyisi hatta iyinin de iyisi aranacaktır.

O halde, sonuç olarak söylenecek tek söz bu dokümanın hiç bir zaman en son şeklini almayacağıdır.

Samimiyetle yapılan işler mutlaka güzel meyvelerle sonuçlanırlar ki samimiyet tüm insanlığı aydınlatır... bitmeyen ışığıyla

Yarınlarımızı dilediğimiz gibi oluşturmak için beraberce, çalışmak ve birbirimizin samimiyetine inanmak dileğiyle...

ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR

• ••

Yahya Çavuş İlköğretim Okulu Öğrencilerden;

a)   Okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları,

b)  Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri,

c)  Öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları,

d)  Doğru sözlü, dürüst olmaları, yalan söylememeleri,

e)   İyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları,

f)   Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları,

g)   Kitapları sevmeleri, korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları,

h)  Çevrenin doğal ve tarihi güzelliklerini, sanat eserlerini korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,

ı) İyi işler başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç olduklarını unutmamaları, geçen zamanın geri gelmeyeceğinin bilincinde olmaları,

i)  Millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,

j) Sigara, içki ve diğer bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları ve bu maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları,

k) Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasî amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasî amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları, l) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanmaları,

m) Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalmaları, bunun aksi davranışlarda bulunmamaları,

n) Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevî ve kültürel değerlere uymaları, beklenir.

YAHYA ÇAVUŞ İLKÖĞRETİM OKUL ÖĞRENCtSt;

Kendisiyle barışık, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen,

Bilimsel, akılcı ve mantıklı düşünme becerisine sahip, Teknolojiyi kullanabilen,

Araştırmacı ve üretken,

Bilgiyi paylaşan,

İnsanlık değerlerine sahip çıkan,

Problem çözme becerisi kazanmış,

Öğretim programlarında belirtilen hedeflere yönelebilen bireylerdir.

öğretmenlerden beklenenler

■      Program hakkında yeterli ve doyurucu bilgi sahibi olmak, uygulamada ortaya çıkabilecek olan problemlere çözüm üretmek.

■      Etkinliklerde kullanılan malzemelerden bir arşiv oluşturmak.

■       Zümrelere ait ölçme ve değerlendirmeye yönelik bir soru bankası oluşturmak ve okula ait bir klasörde toplamak.

■       Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek.

■       Öğrencileri çalışma yöntemi konusunda bilgilendirmek ve öğrencinin takip edeceği bir çalışma programı hazırlamak.

■      Diğer öğretmenleri yapılan etkinlikler konusunda bilgilendirmek.

■       Öğrenciler için okuma listesi oluşturmak ve zaman içerisinde geliştirmek.

■       Öğrencilerin her türlü girişimleri ile ilgili konularda velilere seminerler vermek.

■       Öğrenci velileri veya aileleri ile sürekli iş birliği ve iletişim içinde olmak.

■       Öğrencilerin ders saati dışında ev ortamında takibini yapmak ve bu ortamlarda da iletişim kurmak.

■       Öğrencilere internet üzerinden ödevler göndermek, ödevlerin hazırlanma aşamasında da teslim sürecinde yol gösterici olmak.

■       Velilere okuyabilecekleri kitaplar önermek ve geribildirim almak için çeşitli ortamlar oluşturmak.

■       Velinin yetersiz veya ilgisiz kaldığı durumlarda öğrencilerle gönüllü velilerin ilgilenmesini sağlamak.

■      Her öğrencinin kişisel bilgilerinin yer aldığı sınıf öğretmeni klasörü oluşturmak

AİLE VE VELİLERDEN BEKLENENLER

■       Öğrencilerinin var olan potansiyellerini fark edip, kişiliğine uygun yönlendirmeler yaparken, okulla işbirliği yapmak.

■       Öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde öğretmene yardımcı olmak.

■       Öğrencilerin gözlem formlarını doldurmak ve öğrencinin gelişimini takip etmek.

■       Öğrencinin okulda öğrendiklerini hayata geçirmesi konusunda yardımcı olmak.

■       Velisi olduğu öğrenci ile okuma saatleri düzenlemek.

■       Öğrencilere verimli çalışabilecekleri bir ortam hazırlamak.

■       Öğrencilerin öğrendiği bilgileri ve okuduklarını kendilerine anlatmaları konusunda cesaretlendirici olmak.

■       Etkinliklerin hazırlanması sürecinde öğretmene yardımcı olmak (Fotokopi çekilmesi, kesme, boyama faaliyetlerinin yapılması).

■       Öğretmenle ve okulla tam bir iş birliği yapmak.

■       Okulda düzenlenen veli eğitim seminerlerine katılmak.

■       Önerilen kitapları okuyarak etrafındakilerle paylaşmak.

■       Süreli yayınları temin etmek ve öğrencinin dikkatini bunlardaki bazı noktalara çekmek.

■       Okulda ve okul dışında yapılan etkinliklere katılmak.

 

Ortak aktif kuttananlan,

 

 
   


Öğrenen birey, öğrenen organizasyon felsefesini

Yapılan her iyi işi takdir etmeyi 6i(en(erin, İş üretmeyi aCışkanCkhaCine getirenlerin, Kaynakları etkiCi ve verimd kuttananCarın,

 

İzleme ve değerlendİrme

Belirlemiş olduğumuz stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini izlemek için birinci yarıyıl sonunda izleme faaliyetleri oluşturulur. Bu faaliyet bir raporla, İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunulur. İzleme ve değerlendirme kurulu da sonuç raporunu Okul Gelişim Yönetim Ekibine sunar. İlerleme sağlanan alanların yanında, ilerleme sağlanamayan konular da izleme raporunda belirtilir. Bu şekilde,Yahya Çavuş İlköğretim Okulu Stratejik Planlamasının değerlendirilmesi yapılmış olacaktır. Değerlendirme her öğretim yılı sonunda yapılır. Genel anlamda uygulama sonuçları ile önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin analizi gerçekleştirilir. İzleme ve değerlendirme kurulu her yıl sene başı öğretmenler kurulu toplantısında yeniden belirlenir.

 

OKUL GELİŞİM yürütme EKİBİ

Mehmet KESEN                                                                       Nejla CAYMAZ

Okul Müdürü                                                                              Müdür Yard.

 

Atalay ÇAKIR                                                                            Ayşe ERTüRKMEN

Müdür Yard.                                                                               Fen ve Teknolji Öğret.

 

Fatih ÖZDEMİR                                                                                   Fevzi Bakır

Din Kült.ve Ah.Bil. Öğret.                                                           Rehber Öğretmen

 

Çiğdem EMEK GÖKGüL                                             Zahide GÜCÜKOĞLU

Rehber Öğretmen                                                                  Sınıf Öğretmeni

 

                                                                                             Gülden Nesrin YILMAZ

                                                                                          Sınıf Öğretmeni

 Yayın:09.01.2013 - Güncelleme:14.03.2014 - 09:31