T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ANKARA - YENİMAHALLE - Ümitköy Anadolu Lisesi

Ana Sayfa  Duyurular  Ödev ve Proje konuları
Ödev ve Proje konuları Yayın tarihi: 30.10.2013 - 21:13

ÜMİTKÖY ANADOLU LİSESİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖDEV-PROJE KONULARI

 

BİYOLOJİ 9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Enzimlerin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarının araştırılması.
 2. DNA modeli tasarlanıp yapılması.
 3. Lizozom faaliyetlerinin canlı metabolizmasına etkilerinin araştırılması.
 4. Vücut ısısının aşırı yükselmesi veya düşmesinin vücut faaliyetlerine etkisinin araştırılması.
 5. Marketlerde satılan gıdalarda koruyucu,renk ve kıvam artırıcı maddelerin tespiti,bu maddelerden en az birinin kullanım sıklığı ve insan sağlığına etkilerinin araştırılması.
 6. Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanlarının araştırılması.
 7. Günümüzde kanser hastalığına yakalanan insan sayısı artışının olası sebeplerinin araştırılması.
 8. Sağlık alanında büyük önemi olan biyolojik bir buluşun hikayesinin araştırılması.(Penisilin gibi)
 9. Kültür mantarı yetiştiriciliğinin araştırılması ve sunulması.
 10. Bitkilerin teknolojide kullanım alanlarının araştırılması.
 11. Farmakolojik değeri olan bitkileri ve özelliklerinin araştırılıp sunulması.
 12. Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik-ekonomik boyutunun araştırılması.
 13. Tarımda biyolojik,kimyasal veya fiziksel mücadele yöntemlerinden herhangi birinin ve bunun çevre üzerindeki etkilerinin araştırılması.
 14. Dünyada hızla artan obezitenin nedenlerinin ve olası sonuçlarının araştırılması ve sunulması.
 15. Okul kantinlerinde sık tüketilen besin maddelerinin kalori-besin değeri vb.gibi ölçütler açısından analizi,dengeli beslenme ve obezitedeki rollerinin araştırılması.
 16. Kimyasal gübrelerin osmoz ve turgora etkilerinin araştırılması.
 17. 17)Pestisitlerin zirai mücadelede nasıl ve neden kullanıldığının araştırılması.
 18. 18)DNA testinin kullanım alanlarının araştırılması ve sunulması.
 19. 19)Vitaminlerin sağlığımıza olumlu  ve olumsuz etkilerinin araştırılması.

                                

BİYOLOJİ 10.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Etil Alkol ve Laktik Asit fermentasyonlarının teknolojide kullanım alanlarının araştırılması.
 2. Fotosentezde karbondioksitin gerekliliğinin ispatını sağlayan bir deney yapılması.
 3. Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj,rapor ve sunu çalışmalarının yapılması.
 4. Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması
 5. Vegetatif üremenin tarım açısından uygulama ve öneminin araştırılması.
 6. Mitoz ve mayoz bölünmenin Powerpoint uygulamasıyla sunum şeklinde hazırlanması.
 7. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
 8. Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması
 9. Türkiye’de erozyonun boyutları,nedenleri,ekolojik etkilerinin araştırılması.Bireysel ve işbirliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi
 10. Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi.
 11. Ulusal ya da uluslararası düzeyde bir başka okul ya da grupla çevreye ilişkin web tasarımı  paylaşımı ve sunumunun hazırlanması
 12. Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması
 13. Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne yönelik olarak alternatif enerji kaynaklarından (biyomas,rüzgar,güneş vb.) herhangi birisinin uygulanabilmesine yönelik olumlu olumsuz yönlerinin ortaya konması.
 14. Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik,sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
 15. Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin araştırılması

 

BİYOLOJİ 11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Bitki büyümesinde hormonların etkisinin araştırılması.
 2. Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması.
 3. Tohumun çimlenmesinde mevsimsel değişimin etkisinin irdelenmesi.
 4. Tohumlarda hastalıklara direnç ile ilgili olarak yapılan biyoteknolojik çalışmaların araştırılması.
 5. Bitkisel hormonların ya da gübrelerin bilinçsiz kullanımının olası sonuçlarının araştırılması.
 6. Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj,rapor
 7. Ve sunu çalışmaları yapılması.
 8. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi gösteren türlerin korunmasına yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilmesi.
 9. Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi.
 10. Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin araştırılması.
 11. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
 12. Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması.
 13. Türkiye’de erozyonun boyutları,nedenleri,ekolojik etkilerinin araştırılması,bireysel ve işbirliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi.
 14. Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi.
 15. Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması.
 16. Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
 17. Eşeye bağlı kalıtsal hastalıkların araştırılıp sunulması.
 18. Biyolojik savaş ajanlarının ve etkilerinin araştırılması.
 19. Yerel veya bölgesel endemik bir türün seçilerek tanıtım ve korunmasına ilişkin web tasarımıve paylaşılması.
 20. Küresel ısınmanın olası sonuçlarını dikkate alarak,yerel ve ulusal etkilerinin irdelenmesi ve bu bağlamda elli yıl sonrasının Türkiye’si için çözüm önerileri getirilmesi.
 21. GDO(genetiği değiştirilmiş organizma)lu besinlerin insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılıp sunulması.
 22. DNA parmak izi ve genetik danışmanlık kullanım alanlarının araştırılıp sunulması.
 23. Türkiye’deki  çevre sorunlarına ilişkin ; NASA,BM,AB,STK,üniversite vb.’nin çalışma raporlarının incelenmesi ve yorumlanması.

 

BİYOLOJİ 12.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Karaciğerin sindirim sistemi ile olan bağlantısının araştırılıp sunulması.
 2. Pankreasın sindirim kanalı ile olan bağlantısının araştırılıp sunulması.
 3. Dengesiz beslenmenin neden olabileceği sindirim sistemi hastalıklarının araştırılması.
 4. Sigaranın akciğerler ve dolaşım sistemi üzerine olumsuz etkilerinin araştırılıp sunulması.
 5. Bağışıklık sisteminin alerjenlere verdiği tepki ve baskılandığı durumların araştırılması,güncel örneklerin verilmesi.
 6. İnsanda endokrin bez salgılarının(hormonların) ve görevlerinin tablo şeklinde hazırlanıp sunulması.
 7. Canlıların embriolojik,biyokimyasal,anatomik ve genetik yapılarındaki benzerlik ve farklılıkların evrimin açıklanmasına katkılarının araştırılması ve örneklerin verilmesi.
 8. Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik,sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması.
 9. Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması.
 10. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması.
 11. Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin araştırılması.
 12. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaların araştırılması,çözüm önerilerinin getirilmesi.
 13. Yakın çevrede tahrip edildiğini düşündükleri bir alanın rehabilitasyonu ile ilgili bir projenin geliştirilmesi.
 14. Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi.
 15. Hayvanlarda davranışlara etki eden çevresel ve genetik faktörlerin belirlenip sunulması.
 16. İnsanda duyu organlarından birinin araştırılıp sunulması.
 17. Boşaltım sisteminin endokrin sistemle olan ilişkisinin araştırılması,sunulması.
 18. İnsanda büyük ve küçük kan dolaşımının şema ile gösterilmesi.
 19. İnsanda besin maddelerinin sindirim kanalındaki hareketi,parçalanması ve emilimini şekil-şema ile açıklama.
 20. Kan ve organ bağışının öneminin araştırılması ve sunulması.
 21. Ayrıca öğrenciler müfredat konuları içinde istedikleri herhangi bir konuyu da ödev olarak alabilirler.

 

TÜRK EDEBİYATI   9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Seçilen bir hikâyeyi inceleme,
 2. Seçilen bir romanı inceleme,
 3. Türk Edebiyatı nazım türleri ve biçimleri hakkında araştırma yapılması,
 4. Edebi metnin biçim ve muhteva yönünden incelenmesi.
 5. Atatürk’ün dil ve edebiyatla ilgili görüşler
 6. Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar
 7. Dergi çıkarma çalışması
 8. Tiyatro türü, genel özellikleri,trajedi ve komedya türlerinin karşılaştırılması

 

 

TÜRK EDEBİYATI   10.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Türk Edebiyatının Tarih İçinde Gelişimi
 2. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ürünlerinin incelenip günümüz eserleriyle mukayese edilmesi
 3. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, 10. Yıl Nutku ile Kültigin Yazıtları’nın karşılaştırılması
 4. Yunus Emre’nin insan sevgisi ve eserleri hakkında araştırma yapılacak
 5. Bir eserin dönemine göre biçim ve muhteva yönünden incelenmesi.
 6. Dede Korkut Hikâyeleri’nin incelenip eski Türk yaşayışının incelenmesi
 7. Fuzuli’nin hayatı sanatı eserleri
 8. Divan Edebiyatının nazım şekilleri ve konularına göre türleri.
 9. Şarkı ve Türkülere konu olmuş hikâyeler.

 

TÜRK EDEBİYATI   11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri
 2. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında edebî şahsiyetlerin hayatları ve eserleri
 3. Tanzimat Dönemi edebî türler
 4. Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri
 5. Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatında edebî şahsiyetlerin hayatları ve eserleri
 6. Servet-i Fünun Dönemi edebî türler
 7. Fecr-i Âtî Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri
 8. Fecr-i Âtî Dönemi Türk Edebiyatında edebî şahsiyetlerin hayatları ve eserleri
 9. Fecr-i Âtî Dönemi edebî türler
 10. Millî Edebiyat Dönemi’nin Özellikleri
 11. Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatında edebî şahsiyetlerin hayatları ve eserleri
 12. Millî Edebiyat Dönemi edebî türler

 

TÜRK EDEBİYATI   12.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri
 2. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Atatürk İlke ve İnkılâplarının Etkisi
 3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında edebî şahsiyetlerin hayatları ve eserleri
 4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında edebî topluluklar
 5. Cumhuriyet Dönemi edebî türler
 6. 1980 Sonrası Türk Şiirinin Özellikleri

 

 

DİL VE ANLATIM   9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Türkçede kullanılan ses olaylarının herhangi bir metinde incelenmesi,
 2. Cümle çeşitleri ile ilgili uygulama,
 3. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,
 4. İmla Kuralları ve Noktalama İşaretleri ile ilgili Uygulama,
 5. Sözcük Grupları,
 6. Cümle çeşitleri,
 7. Anlatım Bozukluğu ve Paragraf,
 8. Anlatımda Kullanılan Yöntem ve Teknikler,

 

 

DİL VE ANLATIM   10.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Herhangi bir konu hakkında sunum hazırlanması
 2. Kelime Grupları.
 3. Yaşamınızdaki bir olayı Anlatım Türlerini kullanarak öyküleştirme.
 4. Kelime Grupları ile küçük bir metin incelemesi. (100 Temel Eser’den seçilen bir kitabın bölümü de olabilir.)

 

DİL VE ANLATIM  11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Öğretici Metinlerden yararlanarak metin oluşturma. (Mektup, Günlük, Anı, Biyografi, Gezi Yazısı, Sohbet, Haber Yazıları, Fıkra, Deneme, Makale, Eleştiri)
 2. Çevremizdeki herhangi bir meslek grubundan bir kişiyle mülakat ve bu mülakatın özellikleri.
 3. Çevremizdeki herhangi bir meslek grubundan bir kişiyle röportaj yapma.

 

DİL VE ANLATIM   12.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Sanat metinlerinden yararlanarak metin oluşturma ( Şiir, hikâye, fabl, masal, küçük bir oyun)
 2. Sanat metinlerinden ( Şiir, hikâye, fabl, masal, oyun, roman ) herhangi bir metni tahlil etme
 3. Bir konu dâhilinde açık oturum, forum, münazara, bilgi şöleni veya konferans hazırlama

 

FİZİK   9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Fizikte kullanılan temel ve türetilmiş büyüklükler panosunun hazırlanması.
 2. Hareket grafikleri.
 3. Enerji çeşitleri ve dönüşümleri panosunun hazırlanması.
 4. Newton’un Hareket Kanunları.
 5. Basit elektrik devresi yapımı
 6. Elektrik motoru yapılması.
 7. Elektrik zili yapılması
 8. Reosta yapılması
 9. Dirençlerin Bağlanması
 10. Dalga leğeni yapımı.
 11. Türkiye´de depremler, depremlere karşı alınacak önlemler,
 12. Seri ve Paralel Bağlı devreler
 13. Hareket-Hareket çeşitleri-Hareket Bağıntıları- 100 Adet Soru ve çözümü
 14. Sürtünme kuvveti hakkında bilgi. Faydalı ve zararlı sürtünme kuvvetleri
 15. Hareket ve Kuvvet ilşkisi

 

FİZİK   10.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

1.       Bazı böcekler su üzerinde nasıl yürür? (Yüzey gerilimi)Kuvvet kavramı ve özellikleri,Newton’un hareket kanunları,

2.       Hareket ve özellikleri

3.       Hareket çeşitlerinin grafikleri,

4.       Elektriklenme çeşitleri

5.       Elektrik devreleri oluşturma, akım ve gerilim ölçme

6.       Einsteinin özel görelilik kuramı

7.       Fizik bilim adamlarının yaşamları ve çalışmalarının araştırılması

8.       Depremler ve özellikleri

 

FİZİK   11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Basınç etkisi
 2. Akışkanların basıncı
 3. Gazların basıncı
 4. Akışkanların hızı ile basınç ilişkisi
 5. Çembersel hareket
 6. Tork
 7. İş-Enerji
 8. Momentum
 9. Manyetik Alan
 10. Işığın yapısı
 11. De Broglie Hipotezi
 12. Atom ve yapısı
 13. Ses dalgaları
 14. Aydınlanma
 15. Evren ve yapısı

 

FİZİK   12.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Isı Aktarımı
 2. Basınç – Hal değişimi İlişkisi
 3. Çembersel Hareket
 4. Basit Harmonik Hareket
 5. Kondansatörler
 6. Basit Tarnsformatör Yapımı
 7. Flip-Flop Devre yapımı
 8. Aydınlatmalı havuz yapımı
 9. Teleskop yapımı
 10. Işığın Girişimi
 11. Fotoelektrik
 12. Antiparçacık
 13. Bilimsel Yaşamak

 

 

KİMYA 9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

1.       Simya nedir. Tarihteki önemli simyacılar ve çalışmaları

2.       Atom fikrinin tarihi

3.       Atom modelleri ve gelişimi

4.       Kimya kanunları

5.       Kimyasal bağlar

6.       İnorganik maddeler

7.       Organik maddeler

8.       Periyodik cetvel

9.       Asitler bazlar

10.   Polimerleşme

11.   Hidroliz

12.   Karışımlar

13.   Karışımları ayırma yöntemleri

14.   Çözelti türleri

15.   Diyaliz

16.   Temizlik maddeleri

17.   Alaşımlar

18.   Harç

19.   Çimento çeşitleri

20.   Boya

21.   Porselen

22.   Cam çeşitleri

23.   Ekolojik denge

24.   Sindirim

25.   Küresel ısınma

26.   Hava yastıkları vb.

 

KİMYA 10.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

1. Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması.
2. Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır? Araştırınız?
3. Çekirdek tepkimeleri ile kimyasal tepkimeler arasındaki farklılıklar ve nedenleri.
4. Atom bombası ve hidrojen bombasını dayandığı temel ve etkilerinin araştırılması?
5. Alternatif enerji kaynakları, Hidrojen ve Bor enerjisi.
6. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Bu gazların canlılar üzerindeki etkileri nelerdir?
7. N.Ş.A da bir mol gazın neden 22.4 litre geldiğinin araştırılması.
8. Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir, yanma ürünleri tehlikeleri ve önemleri nelerdir?
9. Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.
10. Betonun donması olayında karşılaşılan muhtemel kimyasal reaksiyonları araştırınız.
11. Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeleri ve bunların yangına etkilerini araştırınız.
12. Sera etkisi ve küresel ısınma nedir?
13. Sigara dumanında hangi gazlar vardır? İnsan sağlığına etkisini araştırınız.
14. Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayını araştırınız.
15. Suyun canlılar için önemini araştırınız.
16. Hava kirliliğine sebep olan gazlar nelerdir?

 

KİMYA 11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

1. Fotoğraf ve röntgen ışınlarından nasıl ayna yapıldığını araştırınız.
2. Atık suyun arıtılması, teknik ve yöntemleri.
3. Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür? Araştırınız.
4. Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.
5. Karbonmonoksit zehirlenmesinin nedenlerini araştırılması.
6. Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar nelerdir? Kullanıldığı yerlerin araştırılması.
7. Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşur? Sebeplerini araştırınız.(HCI ile NaOH çözeltisi karıştırıldığında çökme olmazken HCI ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında niçin AgCI çökmektedir?
8. Asit yağmurlarının toprak kimyasına, canlılara ve tarihi eserlere etkisini araştırınız.
9. İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir?
10. İndikatör nedir ve nerelerde kullanılır? Araştırınız.
11. Paslanma nedir? Paslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız.
12. Şarj edilebilir piller hangileridir? Şarj mekanizmasını araştırınız.
13. Vücudumuz niçin elektrik akımını ilettiğini araştırınız.
14. Kaplamacılık olayında elektroliz olayının kullanımını örneklerle inceleyiniz.

KİMYA 12.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

1. Aspirin laboratuarda nasıl elde edilir? Araştırınız.
2. Ham Petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerini inceleyiniz.
3. Tentürdiyot laboratuarda nasıl elde edilir?
4. Endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesi ve kullanım alanlarının araştırılması.(Teflon, orlon, PVC)
5. İdrarda şeker ve üre tayini nasıl yapılır araştırınız.
6. Sanayide kullanılan boya maddelerini araştırınız.
7. Tarımda kullanılan hormonlar ve zirai ilaçların zararlarını araştırınız.
8. Alkolün insan sağlığına zararlarını araştırınız.
9. Sıvı yağlarda margarin hangi metotlarla yapılmaktadır araştırınız.
10. Selüloz ve nişastanın yapım formülerinin aynı olmasına rağmen,biri insan midesi tarafından sindirilir diğeri sindirilmez. Bunun nedenini araştırınız.
11. Asetilen gazı nasıl elde edilir? Günlük hayatta nerelerde kullanılır araştırınız.
12. Deterjanın ve diğer temizlik ilaçlarının ekolojiye etkilerini araştırınız.
13. Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik maddeler nelerdir? Araştırınız.
14. Polimer nedir? Günlük hayatta kullandığımız polimer örnekleri nelerdir?
15. Organik gübrenin önemini araştırınız.,
16. Limon kolonyası ve sabunun nasıl yapıldığını araştırınız.

MATEMATİK 9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Matematikte önemli buluşların ve gelişmelerin üzerinde bulunduğu pano hazırlama
 2. Mantık
 3. Kümeler
 4. Bağıntı, fonksiyon, işlem
 5. Doğal sayılar, bölünebilme
 6. Tam sayılar, Modüler aritmetik
 7. Mutlak değer
 8. Rasyonel sayılar, Ondalık sayılar
 9. Reel sayılar, üslü sayılar, Köklü sayılar
 10. Oran, orantı
 11. Denklem kurma problemleri

 

MATEMATİK 10.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Ünlü Türk Matematikçilerinin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması
 2. Polinomlar
 3. İkinci dereceden denklemler, eşitsizlikler
 4. İkinci derece fonksiyonlar
 5. Trigonometri

 

MATEMATİK 11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Ünlü Türk Matematikçilerinin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması
 2. Karmaşık sayılar
 3. Logaritma
 4. Permütasyon, kombinasyon, olasılık
 5. Tümevarım, toplam ve çarpım sembolü
 6. Diziler ve seriler
 7. Matris, determinant ve doğrusal denklem sistemleri

 

 

MATEMATİK 12.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Ünlü Türk Matematikçilerinin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunumHazırlanması
 2. Fonksiyonlar
 3. Limit ve süreklilik
 4. Türev
 5. İntegral

 

 

GEOMETRİ 9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

9.SINIFLAR Ünlü Türk Geometricilerin yaşamları ve geometriye kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması

 1. Geometrik kavramlar
 2. Doğrunun analitik incelenmesi
 3. Üçgenler
 4. Çember- Daire
 5. Katı cisimler alan ve hacimleri
 6. Düzlemde vektörler

 

GEOMETRİ 10.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Ünlü Türk Geometricilerin yaşamları ve geometriye kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması
 2. Düzlemde temel elemanlar, nokta, doğru, vektör
 3. Koordinat sistemi
 4. Doğruların incelenmesi
 5. Üçgenler
 6. Dönüşümlerle geometri

 

GEOMETRİ 11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Ünlü Türk Geometricilerin yaşamları ve geometriye kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması
 2. Dörtgenler ve çokgenler
 3. Çemberler
 4. Dairede alan
 5. Geometrik yer

 

GEOMETRİ 12.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

 1. Ünlü Türk Geometricilerin yaşamları ve geometriye kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunum hazırlanması
 2. Uzay ve elemanları
 3. Dik izdüşüm
 4. Düzlemde vektörler
 5. Uzayda vektör

 

TARİH  9.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

1.       Hititler

2.       Mısır Uygarlığı

3.       Orhun Abideleri

4.       Atilla-Mete-Bilge Kağan

5.       Dört Halife Devri

6.       Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi

7.       Anadolu da Selçuklu eserleri

8.       Mevlana

9.       Hindistan da Türk izleri

10.   Anadolu da ilk Türk devletleri

11.   Orhun Abideleri ve maketi

12.   Çin Seddi ve maketi (mukavva vb. malzemeden)

13.   Anadolu Selçuklu Devletinin kabartma haritası

14.   Truva Atı maketi

15.   Mısır piramitleri ve maketi

16.   Dünyanın yedi harikası ve posteri

17.   Türkiye’de ki antik kentleri gösteren turizm amaçlı harita ve broşür

18.   13. yy’da yaşamış Türk ve İslam bilginleri hakkında bilgi veren kartlar

19.   24 oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri ile ilgili tablo

20.   4 halife devri sunusu

21.   İlk Türk devletleri sunusu

22.   Bir Tarihçinin biyografisini metin yada sunu şeklinde hazırlama.

23.   Emeviler Devleti ile ilgili sunu hazırlama

24.   Karahanlılar Devleti ile ilgili sunu hazırlama

25.   7 – 13 yy. arasında yaşamış Türk-İslam bilginlerinin biyograflarının metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.

26.   Karahanlılar Devleti ile ilgili sunu hazırlama

27.   Gazneliler Devleti ile ilgili sunu hazırlama

28.   Haçlı seferleri ile ilgili sunu hazırlama

29.   T. Selçuklu Devletinin kuruluşu ve güçlenmesiyle ilgili harita ve eş zamanlı tarih şeridi hazırlama.

 

TARİH  10.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

1.       Ankara Savaşı

2.       Fetret Devri

3.       Şeyh Bedrettin

4.       Kâtip Çelebi

5.       Sokullu Mehmet Paşa

6.       Celali İsyanları

7.       Reform ve Luther

8.       XXII. Selim ve kişiliği

9.       Duyun-ı Umumiye

10.   Coğrafi Keşifler ve Osmanlıya etkileri

11.   I. Süleyman Dönemi Batı Seferleri ve sonuçları

12.   Kapitülasyonlar, Osmanlı siyaseti ve ekonomisine etkileri

13.   Osmanlı toplum yapısı, hukuk sistemi, ilmiye teşkilatı

14.   Eğitim ve öğretimde gelişmeler

15.   Lale Devri

16.   Osmanlıda toprak yönetimi

17.   Osmanlıda eğitim – öğretim sistemi

18.   Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve getirdikleri yenilikler

19.   Osmanlı Padişahları Albümü

20.   Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u Kuşatması Kabartması

21.   Rumeli Hisarı Maketi (Mukavva vb. malzemeden)

22.   Rönesans ve Reform Sunu

23.   Topkapı Sarayı Maketi (Mukavva vb. malzemeden)

24.   Coğrafi Keşiflerin ardından kurulan sömürge imparatorluklarının harita üzerinde gösterilmesi

25.   I. Dünya Savaşı’nda savaşılan cephelerin harita üzerinde gösterilmesi

26.   14. Yüzyılın başında Yakındoğu ve Avrupa’daki devletleri gösteren harita ve eş zamanlı tarih şeridi.

27.   Osmanlı Devletinin devlet yönetimi ile ilgili sunu hazırlama

28.   İstanbul fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş, poster, resim hazırlama.

29.   Divan-ı humayunun işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlama

30.   Şehzade sancağı uygulamasının yapıldığı şehirleri ve buradaki işleriyle ilgili metin ya da sunu hazırlama

31.   Sefer-i hümayun- Bir sefer hazırlığının nasıl yapıldığı, ordunun sefere çıkış kararı, ekserlerin eğitimi, sefer hazırlıkları, sefer yolculuğu, giyecek, barınma, güvenlik vb. konularıyla ilgili metin ya da sunu hazırlama

32.   Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinlerin incelenmesi

33.   Türk denizciliğinin gelişimi araştırılarak sunu ya da metin hazırlama

34.   Bacan, Descartes, Pascal, Leibniz, Galileo, Kepler, Newton, Hervey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapılıp, biyograflarının hazırlanması

35.   Fransız ihtilali ile ilgili sunu hazırlama

36.   ABD’nin kurulması ile ilgili sunu hazırlama

37.   Tanzimat Fermanı ve Mustafa Reşit Paşa hakkında metin ya da sunu hazırlama

38.   Fatma Aliye’nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgilerin verildiği metin ya da sunu hazırlanması

39.   Osmanlıda fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanması

 

 

TARİH  11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

1.        “Kurultay’dan Meclise” (Devletle ilgili bir kararın farklı dönemlerde nasıl alındığına, karar aşamasında söz sahibi olanlara ilişkin drama yapılması)

2.       “Orhun Abidelerinden Mesaj Var” Konulu Pano hazırlanması.

3.       “Değişen Toplum Değişen Yaşamlar”( Fotoğraf, gravür ve resimlerden yararlanılarak gündelik yaşamdaki değişimi anlatan tarih şeridi hazırlanması.

4.       “Kadı Burhaneddin” (Divan-ı Mezalim’in işleyişi ile ilgili Drama çalışması yapılması)

5.       “Han Duvarları” (İpek, Baharat ve Kürk Yolu ile ilgili sunu hazırlanması)

6.       Ahi Teşkilatı

7.       Türk Bilim adamları ve Eserleri

8.       Türk Üçgeni ve Türklerde Mimari

9.       Tanzimat ve Batılılaşma

10.   Atatürk ve Kültür (Atatürk’ün Türk Tarihine, Diline, Eğitim, Bilim ve Sanat hayatına kazandırdıkları)

 

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

1.       TBMM nin açılışı

2.       İstiklal Mahkemeleri

3.       Batı Cephesi

4.       Doğu Cephesi

5.       Güney Cephesi

6.       Lozan Konferansı

7.       Çok Partili Dönem

8.       Siyasal alanda devrimler

9.       Eğitim ve Kültür alanındaki devrimler

10.   Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi

11.   Ekonomik alanda gelişmeler

12.   T.C. nin dış siyaseti

13.   Atatürkçülük ve düşünce sistemi

14.   Atatürk ilkeleri

15.   İlk TBMM maketi (Mukavvadan)

16.   Kurtuluş savaşı yol haritası

17.   Anıtkabir Maketi (Mukavva vb. malzemeden)

18.   Çanakkale cephesi savaşları haritası

19.   Atatürk’ün hayatı sunusu

20.   Atatürk İnkılâpları Sunusu

21.   Kurtuluş Savaşı Haritası ve eş zamanlı tarih şeridi

22.   Trablusgarb Savaşı sunusu

23.   Balkan savaşları sunusu

24.   Çanakkale savaşları sunusu

              Ermeni sorunu, 1915 olayları ve Kurtuluş Savaşında Ermenilerin faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılarak metin hazırlanması.

 

FELSEFE  11.SINIF ÖDEV-PROJE KONULARI

Dönem Ödevi Konuları

 

1.       Bilim ve Etik

2.       Düşünce Tarihinden Seçilecek Bir Dönemde Yapılan Bilimsel ve Felsefi Çalışmalara Örnek ( İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Rönesans, Aydınlanma)

3.       Varoluşculuk ve Toplumal Koşullar Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

4.       Hegel Felsefesinde Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri

5.       17.y.y da Birey-Devlet İlişkileri

6.       Felsefe Açısından Yerellik-Evrensellik iİişkileri

7.       Platon’da Matematik

8.       Aydınlanma Felsefesinin Önemi

9.       Sanata Felsefeyle Nasıl Bakabiliriz?

10.   Kant’ın Ahlak Anlayışı

11.   Küreselleşme

12.   George Orwell’in “1984” Ütopyasının İncelenmesi

13.   Sokrates’in Savunması’ın İncelenmesi

14.   İnsan Haklarının Ortaya Çıkış Süreci

15.   John Jack Rousseau’un “Toplum Sözleşmesi” adlı Eserindeki Birey-Devlet İlişkilerinin İncelenmesi

16.   Milan Kundera’nın “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği” adlı Eserindeki Varoluşcu Felsefenin Yansımaları

17.   Genetik Bilminde Etik Anlayış

 

PSİKOLOJİ Dönem Ödevi Konuları

1.       Hümanistik Yaklaşım ve Maslow

2.       Otoriteye İtaat

3.       Stres ve Öğrenme

4.       Uykunun İşlevi

5.       Madde Kullanımı ve Bağımlılığı

6.       Psikolojik Bozukluklar ve Doğadan Kopmak

7.       Psikoterapi İşe Yarıyor mu?

8.       Koşullandırma ile Öğrenme Olgusunun Değerlendirilmesi

9.       Algısal Gelişme Doğuştan mıdır? Yoksa, Sosyal olarak Kazanılan bir Süreç midir?

10.   Karar Verme ve Beyin

11.   Duygusal Zeka

12.   Anne-Baba Çocuklarının Yetiştirilmesinde Ne Denli Etkindirler?

13.   Bastırılmış Anılar Gerçekleri Yansıtır mı?

14.   Fobiler Koşullandırma mıdır? Yoksa, Doğuştan mıdır?

15.   Saldırgan Davranışlar Çevresel midir? Yoksa, Biyolojik midir?

16.   Psikolojide Freud’un Etkisi Hala Devam Etmekte midir?

17.   Depresanlar: Davranışları Yavaşlatan İlaçlar

18.   Bireyselliğin Yitirilmesi                                         

19.   Endişe ve Kaygı ile İlgili Bozukluklar

20.   Sınır Kişilik

21.   Anormal Kabul Edilen Davranışların Kriteri

22.   Öfke Kontrolü

23.   Kurallara ve Yönetmeliklere Uymak

 

24.  SOSYOLOJİ Dönem Ödevi Konuları

25.   Türkiye’de Sosyolojinin Gelişimi

26.   Anket Hazırlama

27.   Monografi Tekniği

28.   Ülkemizdeki Göç Olgusu ve Sonuçları

29.   Kentleşme ve Sonuçları

30.   Kadının Toplum İçindeki Yeri

31.   Boşanma ve Sonuçları

32.   Ailenin İşlevleri

33.   Toplumsal Kontrol Mekanizmalarının İşlevleri

34.   Kültür Farklılıkları

35.   Kültürün İşlevleri

36.   Din ve Vicdan Özgürlüğü  Neden  Önemlidir?

37.   Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
Kitle İletişim Araçlarının Toplumda Yol Açtığı Değişmeler

 

BİLGİ KURAMI(FELSEFE)Dönem Ödevi Konuları

1.       Medya ve Popüler Kültür

2.       Küreselleşme ve Etkileri

3.       Popüler Sanat

4.       Popüler Bilim

5.       Birey Devlet İlişkisi

6.       Toplum Sözleşmesi

7.       Toplumsal Kimlikte Değişimler

8.       Genetik Bilimi ve Etik Sorunlar