T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ANTALYA - ALANYA - Atatürk Ortaokulu

Ana Sayfa  Haberler  MEB, merkezi ortak sınav kılavuzunu yayınladı
MEB, merkezi ortak sınav kılavuzunu yayınladı Yayın tarihi: 22.01.2015 - 09:33

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlarına ilişkin kılavuza göre, 8.sınıf öğrencilerinin birinci dönem ortak sınavı 28-29 Kasım 2013, ikinci dönem ortak sınavı ise 28-29 Nisan 2014´te yapılacak.

MEB´in yeni düzenlemesiyle 8. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı dil dersleri için her dönem, iki yazılısı olan derslerden birincisinin, üç yazılısı olan derslerden ikincisinin sınavı ortak yapılacak.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, ortak sınavlarda alınan puanlar yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecek.

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayısı o dersin puanıyla çarpılarak herbir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.

-Sınav günü ders yok

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında öğrencilerin, 6, 7 ve 8´incisınıf yıl sonu başarı puanlarıyla 8´inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrencialan  ortaöğretimkurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacak. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak.

Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde, yurt dışında, KKTC ve Bakanlığa bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00´te başlayacak ve aynı anda gerçekleştirilecek.

Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü üç olmak üzere iki günde altı oturum halinde yapılacak. Sınav olan okullarda sınav günleri ders yapılmayacak. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacak.

-Mazeret sınavına talepe-postayla bildirilecek

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecek. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak.

Yurt dışında bakanlığa bağlı olmayan okullar hariç, ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğünce sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecek. Ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ´´ortaksinav@meb.gov.tr´´ e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra gönderecek.

Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, ilköğretimkurumları yönetmeliği 38. maddesi´´nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacak.

Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak.

-Sınav tarihleri

Ortaokul 8. sınıfları için birinci dönem ortak sınavı 28-29 Kasım 2013´te, bu sınavın mazeret sınavı ise 14-15 Aralık 2013´te yapılacak. Sınavsonuçlarıocak ayında açıklanacak.

İkinci dönem sınavları isi 28-29 Nisan 2014´te, mazeret sınavı ise 10-11 Mayıs2014´te düzenlenecek. Sınav sonuçları ise Haziran ayındaaçıklanacak.

-İlk oturumun sınavları Türkçe, matematik ve din kültürü ve ahlak bilgisi

Ortak sınavların birinci gün oturumlarında saat 9.00´da Türkçe, saat 10.30´da matematik, saat 12.00´de Din kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavları yapılacak.

Sınavların ikinci gün oturumunda ise saat 9.00´da fen ve teknoloji, saat 10.30´da T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, saat 12.00´de Yabancı Dil sınavları yapılacak. Her sınav için 40´ar dakika süre verilecek.

Öğretmenler, sınavlarda kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirilecek.

ORTAÖĞRETİM ORTAK SINAV KILAVUZU

ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ