Genel Sınıf Kurallarımız

Sınıf Kurallarımız

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ;

Sağlıklı bir Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için güvenli ve düzenli bir ortamın sağlanması önemlidir. Eğitim etkinliklerinden beklenen verimin elde edilebilmesi için olumlu bir sınıf ortamının yaratılması ve sınıfın iyi yönetilmesi gerekir.Özgürlüğümüze saygı gösterilmesi bekliyorsak öncelikle başkalarının özgürlüğüne saygı duymalıyız.Arkadaşlarımızın sınıf ortamında ders çalışabilmesinin ve dersi sessiz bir şekilde dinleyebilmesinin onların hakkı olduğunu unutmayalım.

 

 

 

 

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİ;

 

—    Derslere zamanında girip çıkar.

—    Ders zili çaldığında gerekli ders malzemeleriyle derste hazır bulunur.

—    Sınıf eşyalarını temiz ve düzenli kullanır.

—    Koşarak ve gürültü yaparak çevresini rahatsız etmez.

—    Kötü söz ve davranışlardan kaçınır.

—    Derste öğretmenin belirlediği oturma planına göre oturur.

—    Hazırlıklı ve planlı çalışır.

—    Dersin işlenişi sırasında öğretmenin belirlediği kurallara uyar.

—    Çalışkan ve terbiyelidir.

—    Sınıf başkanı veya sınıf nöbetçisi öğretmen derse gelmeden önce sınıfın düzenini sağlar.

—    Ders sırasında öğretmenin iznini almadan hiçbir şekilde sınıftan çıkmaz.

—    Arkadaşlarımızın düşüncelerine saygı duyar.

—    Sınıfta ders işlenirken hiçbir şekilde dersi bozucu, arkadaşlarını ve öğretmeninin dikkatini dağıtıcı şekilde davranmaz, sadece dersle ilgilenir.

—    Söz almadan konuşmaz, öğretmenin ve arkadaşının sözünü kesmez.

—    Çöpleri çöp kutusuna atar.

—    Ödev, proje vb. görevlerini belirtilen zamanda yerine getirir.

—    Sınıf panolarında bulunan yazı, resim vb. malzemelere zarar vermez.

—    Sınıfta hiçbir şey yemez, içmez.

—    Okul kıyafetlerinin temiz ve düzenli olmasına dikkat eder.

—    Derste öğretmenini dikkatle dinler. Anlamadığı konu ya da problemler olduğunda parmak kaldırıp anlamadığını mutlaka sorar.

 Yayın:28.12.2012 - Güncelleme:28.12.2012 - 23:28