Sayfalar Alan Seçimi

Alan Seçimi

Alan Seçimi

 

LİSE 1 ÖĞRENCİLERİ İÇİN ALAN SEÇİMİ KILAVUZU

   Bilindiği gibi ÖSYM 1998 yılından itibaren başlattığı uygulamaya göre üniversiteye girişte, lisede öğrenim gördüğü alana uygun tercih yapanların “Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları” farklı katsayılarla çarpılmaktadır. Bu kararla birlikte meslek liselerinde okuyan öğrencileri, kendi alanlarında yüksek öğrenim yapmaya özendirmek için ek puan uygulaması başlamıştır. Böylece liselerde okuyan öğrencilerin seçtikleri alana uygun yüksek öğrenim görmeleri sağlanacaktır. Üniversiteye girişte herhangi bir katkısı olmadığı için, öğrenciler ve veliler şimdiye kadar alan seçimine önem vermiyorlardı. Yeni uygulama ile öğrencilerin, velilerin ve rehber öğretmenlerin alan seçimine önem vermeleri sağlanmış ve lise dersleri üniversiteye girişte daha önemli hale gelmiştir. 

        1) ALAN SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILIR ? 
   Liselerde sınıf geçme yönetmeliğinin 45. Maddesi gereği alan seçimi 9. Sınıfın sonunda yapılır. Ancak bu seçim 9. Sınıfın başında planlanmalıdır. Çünkü bir öğrencinin belirli bir alanı seçebilmesi için o alanın kaynak derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının belirli bir barajın üstünde olması gerekir. O halde bir öğrenci 9. Sınıfın başında seçeceği alanı belirlemeli ve seçeceği alanın kaynak derslerinin notlarını barajın üstüne çıkarmaya çalışmalıdır. 9. Sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca okullar açılıncaya kadar alan seçimi yapılabilir. Nakillerde ve değişikliklerde bu süre okulların açılmasını takip eden ilk bir aya kadar uzatılabilir. 

      2) ALANLAR NASIL BELİRLENİR ? 
   Alanların belirlenmesinde öğrencinin 9. Sınıf notlarına ve kendi isteğine, öğrenci velisinin yazılı isteğine, ilgili müdür yardımcısının görüşüne, sınıf ve rehber öğretmenin görüşüne başvurularak karar verilir. 
a. Öğrenci Başarısı: Öğrencilerin belirli bir alana yönelebilmesi için 9. Sınıf sonunda o alanla ilgili derslerin ağırlıklı not ortalaması 2.5 ve daha yukarı olması gerekir. Eğer öğrenci hiçbir alan için bu şartları taşımıyorsa en yüksek ortalamaya sahip olduğu alana yönlendirilir. Öğrenciler şartlarını taşıdıkları birden fazla alandan herhangi birinin tercih edebilir. Eğer şartlarını taşımadığı bir alanı arzu ediyorsa; seçtiği alanı tercih eden en düşük not ortalamalı öğrenciden ortalamasının yüksek olması yeterli kabul edilir. 
b. İdare, Öğretmenler, Öğrenci ve Velisinin Görüşü : Okulda müdür yardımcısı nezaretinde sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin yardımı ile öğrenci ve velinin görüşü alınarak ortak olarak karar verilir. Bu karar için öğrencinin yukarıdaki şartları taşıması gerekir. 

      3) ALAN SEÇİMİ İÇİN NOT YÜKSELTME
   Bir öğrenci istediği alana ait şartları taşımıyorsa, alana kaynaklık eden derslerin ortalaması 2.5’den az ise en fazla 3 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir. Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler veli ve sınıf öğretmeni ile birlikte belirlenip velinin yazılı isteği ile yürürlüğe girer.

 

      4) ALAN DEĞİŞTİRME 
   Alan değişikliği için öğrencinin değiştirmek istediği alana ait şartları taşıması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler okul açıldıktan sonraki ilk bir ayın sonuna kadar alan değiştirme isteminde bulunabilirler. 10. sınıfın ilk bir ayından sonra değişiklik yapılamaz. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı sınav sisteminin değişmesiyle ortaya çıkan durumdan dolayı 1998 - 1999 öğretim yılı için 11. sınıf başında da alan değiştirme izni vermiştir. Buna göre yeni alanına ait 10. sınıfta görmediği derslerden borçlu geçmek kaydıyla 11. sınıf başında da alan değişikliği yapılabilir.

      5) 9. SINIFTA ALAN SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN KAYNAK DERSLER
-Fen Bilimleri Alanı : Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik -

-Sosyal Bilimler Alanı : Türk Dili Ed., Tarih, Coğrafya -

-Türkçe-Matematik Alanı : Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik -

-Yabancı Dil Alanı : Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil -

-Sanat Alanı : Türk Dili ve Edebiyatı, Seçmeli Resim, Müzik -

-Spor Alanı : Beden Eğitimi, Biyoloji

Yukarıda da belirtildiği gibi öğrenciler 9. Sınıf sonunda girmek istedikleri alanın kaynak derslerinden 2.5 veya daha yukarı not almaları gerekir.

      6) DERSLERİN SEÇİMİ 
   Ders yılı sonunda okulun bina ve imkanları, öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan/bölüm seçmeli ve seçmeli derslerin tümü idarece ilan edilir. Ders kesimini takip eden 10 gün ve kesimden sonra 10 gün toplam 20 gün içinde ilan edilen dersler arasından seçim yapılır. Seçimde sınıf öğretmeni, veli ve öğrenci birlikte karar verirler

 Yayın:14.12.2012 - Güncelleme:14.12.2012 - 14:27