Tarihçe Okulumuzun Tarihçesi

Okulumuzun Tarihçesi

Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

TARİHÇE
         

          1945 yılının eylül ayında “Orta Ticaret okulu” olarak açılmış ve 1945-1946 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 1948 yılında ikinci devresi (Lise) faaliyete geçmiştir. Okul, İlk ve Merkez Anaokulu’nun bulunduğu Hususi Muhasebeye ait eski İsak Çelebi Okulu’nda devam etmiş, bir süre sonra Gazi İlkokulu’na taşınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın emirleri ile de 20/09/1957 tarihinde yine mülkiyeti özel idareye ait olan ve daha önce lisenin 3. pavyonu olarak kullanılan şu anda Hacı İlbey Ticaret Meslek Lisesinin eğitim-öğretimine devam ettiği Dumlupınar İlkokulu binasına taşınmıştır Mülkiyeti özel idareye ait olan bu binanın Mithat paşa pavyonu oturulmaz durumda olması nedeniyle okulumuz 17/02/1962 tarihinde tekrar Gazi İlkokulu binasına taşınmıştır. Okulun bu dönemdeki öğrenci mevcudu 100 (yüz) civarındadır.
Halen eğitim-öğretime devam ettiğimiz binamızın temeli 19 Kasım 1962 tarihinde atılmış ve 1965-1966 eğitim-öğretim yılında tamamlanarak aynı yıl hizmete açılmıştır.
          1969-1970 eğitim-öğretim yılından itibaren Ticaret Liselerinin birinci devrelerinin (Orta Kısım) kaldırılmasından sonra Lise olarak öğrenime devem etmiştir.
Üçüncü beş yıllık kalkınma planının 1586 ve 1596’ncı programlarında Ticaret Liseleri, Ticaret Meslek Liseleri olarak adlandırılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 27/09/1974 tarih ve 420/33462 sayılı yazıları ile “Meslek” ibaresi kaldırılmış, bu tarihten sonra “Balıkesir Ticaret Lisesi” olarak öğrenime devam etmiştir.
          1986-1987 eğitim-öğretim yılında okulumuz bünyesinde “Ortaokul” açılmış olup,1994-1995 eğitim-öğretim yılında tekrar kapatılmıştır.
1987-1988 öğretim yılı itibariyle okulumuz 10 ve 11. inci sınıf öğrencileri 3308 sayılı yasa gereği beceri eğitimine başlamışlardır. Beceri eğitimi halen 12. inci sınıflarda devam etmektedir.
          1989-1990 eğitim-öğretim yılında okulumuz bünyesinde “ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ” iki şube olarak açılmış olup halen “Muhasebe Finansman Alanı”nda eğitim-öğretime devam etmektedir.
          2009 Yılında bakanlığın meslek liselerinin önündeki Anadolu ibaresini kaldırması ile okulumuzun adı Balıkesir Merkez Ticaret Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir.

          2014 Yılında okulumuzun adı "Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Olarak Değiştirilmiştir.

 Yayın:03.12.2012 - Güncelleme:29.12.2014 - 16:57