T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE - YENİCE - CUMHURİYET ORTAOKULU

Ana Sayfa  Duyurular  2. Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısı
2. Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısı Yayın tarihi: 19.02.2013 - 11:49

2. Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısı 15.02.2013 Tarihinde Saat 14.35´te yapılacaktır. Gündem maddeleri ekte sunulmuş olup tüm öğretmenlerimizin belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını rica ederim.

                                                                                                                                                                Deniz AYDENİZ

                                                                                                                                                                 Okul Müdür V.

 

T.C.

YENİCE KAYMAKAMLIĞI

CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

       2. Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısı 15.02.2013 Tarihinde Saat 14.35´te yapılacaktır. Gündem maddeleri aşağıda sunulmuş olup tüm öğretmenlerimizin belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını rica ederim.

                                                                                                                                                                Deniz AYDENİZ

                                                                                                                                                                 Okul Müdür V.





2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET ORTAOKULU

2. DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Madde 1. Açılış ve Yoklama

Madde 2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.

Madde 3.Gündem maddelerinin okunması ve varsa ilave edilecek yeni maddelerin eklenmesi

Madde 4. 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılında yapılan Öğretmenler Kurulunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi;

Madde 5. 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılı 1.Döneminin başarısı, devam-devamsızlık ve disiplin durumları ile ilgili genel değerlendirme yapılması,

a) 1.Dönem sınıf ders başarı analizlerinin değerlendirilmesi. 1.dönem sonu sınıfların genel başarı oranları hakkında öğretmen görüşleri

b) Devam-devamsızlık durumları

c) Disiplin durumunun genel değerlendirilmesi. Okul Ödül ve disiplin kurulu başkanının kurula bilgi vermesi

-Onur Belgesi alan öğrenci sayıları:

-Takdir ve Teşekkür belgesi alan öğrenci sayıları:

ç) Onur Kurulu çalışmalarının değerlendirilmesi. Onur Kurulu başkanı tarafından kurula bilgi verilmesi.

d) Yazılı sınav soruları ve yazılı kâğıtları

e) Okullarda şiddeti önleme planı kapsamında yapılan çalışmalar.

f) Sportif faaliyetlerin değerlendirilmesi

g) 2.Dönem başarıyı artırıcı önlemler.

Madde 6. İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemlerin görüşülmesi

Madde 7.Öğrenci davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için alınacak tedbirlerin kararlaştırılması

Madde 8.TKY ve OGYE uygulamaları, yürütülmesi ve gözden geçirilmesi.

Madde 9.Önemli gün ve haftaların kutlanması 2. dönemde yapacağımız sosyal kültürel faaliyetler

Madde 10. Okullar Hayat Olsun Projesi, Başarıya Koşuyorum Projesi, Okul Bizim yuvamız Projesi, Eğlenelim Öğrenelim Projesi ile ilgili bilgilendirme.

Madde 11. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi

a) Bayrak törenlerinin itina ile yapılması (Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi, Madde:5, 6 )

b) Derslere zamanında giriş çıkış yapılması (Günlük vakit çizelgesine uyum); ders defterlerin usulüne uygun olarak yazılması, yoklama fişlerinin gereği gibi işlenmesi

c) Derslere geç kalan öğrencilerle ilgili yapılacak

f) Kütüphanenin aktif olarak kullanılması

Madde 12.Onur Belgesi ile ödüllendirilebilecek davranışların belirlenmesi.

Madde 13. 2013-2014 eğitim öğretim yılında seçilecek derslerle ilgili görüşlerin alınması.

Madde 14. Sınıf Rehber Öğretmenlerinin 1.Dönem faaliyetlerinin görüşülmesi

Madde 15. Ders defterlerinin doldurulması ve kullanım esaslarının hatırlatılması.

Madde 16. Protokol kuralları ve önemi.

Madde 17. Kaymakamlıktan gelen genelgenin okunması.

Madde 18. Okuma saati uygulaması esasları.

Madde 19. 2012 –2013 Eğitim-Öğretim yılı 1.dönem veli toplantısı ile ilgili değerlendirmeler ve ikinci dönem veli toplantısı tarihinin belirlenmesi

Madde 20.Şube öğretmenler kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi.

Madde 21. Nöbet uygulamalarının görüşülmesi.

a)      Nöbet hizmetleri, görülen aksaklıklar ve öneriler.  (Öğrenci ve Öğretmen).

b)      Araç denetimleri ile ilgili hususlar.

c)       Nöbetçilerle yapılacak sabah toplantılarının planlanması. (Öğrenci ve Öğretmen).

Madde 22. Kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususların görüşülmesi

a) Personel Kılık kıyafet durumu (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik)

Madde 23. Zümre toplantıları görüşülmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi (12-15 Şubat 2013)

Madde 24. Öğretmenlerin rapor, sevk ve izin işlemleri.

Madde 25. Yarıyıl tatilinde gelen resmi yazıların okunması ve imzalanması

Madde 36. Dilek ve Temenniler

Madde 27. Kapanış