Duyurular PANSİYON ÖĞRENCİLERİNİN GETİRECEĞİ RESMİ BELGELER

PANSİYON ÖĞRENCİLERİNİN GETİRECEĞİ RESMİ BELGELER

1-) Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair tek hekim tarafından düzenlenmiş rapor.

2-) Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname. (EK 1 Belgesi )

3-) Sınavın yapıldığı ders yılında tasdikname ile uzaklalaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını ve sınıfını geçtiğini gösterir belge ( Okul müdürlüğü tarafından verilecektir.)

Not: Ek 1 belgesi Google´dan alınabilir.

 Yayın:01.08.2013 - Güncelleme:01.08.2013 - 14:16 - İlgili Birim Telefonu : 5055368488