Hizmet Standardı Hizmet Standardı

Hizmet Standardı

 

 

ISPARTA VALİLİĞİ

İL  MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÜLİSTAN İLKOKULU HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ

( EN GEÇ )

1

Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması

1-T.C. Kimlik Numarası

1 İş Günü

2

Nakil Ve Geçiş İşlemlerinin Yapılması

1-      T.C. Kimlik Numarası

2-      Veli Dilekçesi

3-      Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge

4 Saat

3

Denklik Ve Kayıt İşlemlerinin Yapılması

1-T.C. Kimlik Numarası

2-Denklik Belgesi

1 İş Günü

4

Öğrenci Belgesi Verilmesi

1-      Dilekçe

1 Saat

5

Öğrenim Durum Belgesi Verilmesi

1-      Dilekçe

 

4 Saat

6

Öğrenim Belgesi Verilmesi

1-      Dilekçe

4 Saat

7

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Öğrenci Yerleştirilmesi

1-      Velinin T.C. Kimlik Numarası

2-      Dilekçe

3-      Öğrenci belgesi

3 İş Günü

8

Merkezi Sistemle Yapılan Sınav (Sbs-Pybs) Başvurularının Alınması

1-      Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir belge

2-      Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil ) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler

4 Saat

9

Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi Ve Diplomasını Kaybedenlere Mezuniyet/Ayrılma Belgelerinin Verilmesi

1-      Dilekçe

2-      Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge

1 İş Günü

10

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri İle Diploma  Verilmesi

1-      Sözlü başvuru veya vekaletname

2-      Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

 

30 Dakika

 

 

11

Öğrencilerin Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırılması

1-      Veli dilekçesi

5 Dakika

12

Sınıf Yükseltilmesi

1-Veli dilekçesi

2-İlköğretimde yeni eğitim-öğretim yılının başladığı ilk 1 ay içerisinde, 1-5. Sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri

1 Hafta

13

Veli Tarafından Yapılan Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Başvurularının Alınması

1-      Veli itiraz dilekçesi

 

 

5 İş Günü

14

Yabancı Uyruklu Öğrencilerinin Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması

1-      Denklik Belgesi

2-      Öğrencinin Türkiye’de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınacak en az 1 yıllık oturum belgesi

30 Dakika

                Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Okul Müdürlüğü                                                 İkinci Müracaat Yeri : İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                :            Mehmet YILMAZ                                                     İsim            : Muhammet ÖZTÜRK

Unvan            : Okul Müdürü                                                                    Unvan         : İl Milli Eğitim Müdürü

 Adres             :           Gülistan Mahallesi                                                      Adres           : 6 Mart Atatürk Caddesi                                                32200/ISPARTA                                                                     32200/İSTANBUL

Telefon          :  0 246 228 34 35                                                            Telefon     : 0 246 228 35 34

Fax                 :            0 246 228 34 35                                                    Fax             : 0 216 228 34 35

E-posta         :             703317@meb.k12.tr                      E-posta      : ispartamem32@meb.gov.tr

Web             : http://ispartagulistanio.meb.k12.tr

 Yayın:27.12.2012 - Güncelleme:27.12.2012 - 14:55