Birimlerimiz Giyim Üretim Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı

 

Günümüzde, tüm ülkelerde genç ve yetişkin bireylerin istihdama geçişlerinde mesleki eğitim etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. İş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması eğilimi, istihdam amaçlı meslekî eğitimin önemini artırmıştır. Vasıflı işgücü ihtiyacı bu alanda eğitim veren yaygın eğitim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarından önemli ölçüde karşılanmaktadır.

    Giyim Üretim Teknolojisi Alanı   

Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Giyim Üretim Teknolojisi AlanıGiyim Üretim Teknolojisi Alanı        ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER DALLARI

KADIN GİYİM MODELİSTİ: Kadın giyimine ait elde veya bilgisayarlı sistemde temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir. OKULUMUZDA BU ÖĞRETİM YILI KADIN MODELİSTLİĞİ DALI SEÇİLMİŞTİR.

 

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı  ERKEK GİYİM MODELİSTİ: Erkek giyimine ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.

 

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı  ÇOCUK GİYİM MODELİSTİ: Çocuk giyimine ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.  

 Giyim Üretim Teknolojisi AlanıGiyim Üretim Teknolojisi Alanı

    İÇ GİYİM MODELİSTİ: İç giyime ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişidir.    Giyim Üretim Teknolojisi AlanıGiyim Üretim Teknolojisi Alanı  HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ: Modelist tarafından verilen dikim talimatına göre model ve malzeme özelliğine uygun kadın, erkek, çocuk ve iç giyim numune dikimi yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.  

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı

    DERİ İŞLEME TEKNİSYENİ: Modelist tarafından verilen dikim talimatına göre model ve malzeme özelliğine uygun kadın, erkek ve çocuk deri giyimi numune dikimi yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli    

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı

KADIN TERZİSİ: Siparişe göre kadın giysileri dikmek için müşteriyi model ve malzeme seçimi konusunda yönlendiren, provalı giysi dikimi yapan, moda ve güncel akımları takip eden nitelikli kişidir.

 

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı    KESİMCİ: Pastal planı hazırlama, malzeme özelliğine göre serim, kesim ve eşleme yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.  

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı

 

    Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında ayrıca; dokuma konfeksiyon makinecisi, örme konfeksiyon makinecisi, iç giyim konfeksiyon makinecisi, deri konfeksiyon makinecisi, makastar, giysi tadilatçısı, ütücü, ayakçı, deri kesimcisi, kalite kontrolcü, depocu, düz dikiş makinecisi, düz deri dikiş makinecisi, overlokçu, tilki overlokçu, reçmeci, ponterizci, ilik-düğmeci, çift iğneci, lok makinecisi, zikzak makinecisi, zincir dikiş makinecisi, lastik makinecisi, katçı meslek elemanları bulunmaktadır.     Giyim Üretim Teknolojisi Alanı     MODELİST: Tasarımı yapılmış ve üretimine karar verilmiş bir giysinin ;kalıplarını, şablonlarını kurallarına ve standartlarına uygun biçimde hazırlayan kişiye "Modelist" denir. Modelist, giyim üretiminde üretim aşamasının en önemli ve en sorumlu kişisidir. Modelistlik; fotoğraf, artistik çizim, teknik çizim veya orjinal numune olarak verilen modelin mezür, riga, cetvel vb. çizim araçları ile kalıpların hazırlanması işlemlerini içerir.      Giyim Üretim Teknolojisi Alanı 

Modelistin Görevleri


- Modele ve ölçüye uygun kalıp hazırlamak.
- Kalıpları şablonlamak.
- Kalıpları serilemek.
- Modele uygun malzeme tespiti yapmak.
- Pastal planı hazırlamak.
- Numune dikimi yaptırmak

 

   Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Giyim Üretim Teknolojisi Alanı   

BİLGİSAYARDA KALIP HAZIRLAMA


Manüel modelistlikte yapmış olduğunuz tüm işlemleri kısa zaman, malzeme tasarrufu, hassas çalışma, milimetrik ölçebilme, arşivleme kolaylığı gibi avantajlar sağlayarak iş imkânı sunar.

 

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı

1- Ekranda sıfırdan kalıp hazırlama,
2- Model uygulayarak ürün geliştirme,
3- Kumaş, tela, astar, kırım, çizim vb. kalıpları hazırlama, kritik yapma,
4- Serileme yapma,
5- Mevcut kalıpları serili, serisiz dijit ederek programa alma,
6- Pastal hazırlama ve plottera gönderir.

 

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı 

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Giyim üretim teknolojisi alanında çalışmak isteyenlerin; görme ve işitme duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirmesi, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmesi, titiz olması, bedenen ve ruhen sağlıklı olması, göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilmesi ve mesleki eğitim almış olması gerekmektedir.

 

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Giyim üretim teknolojisi alanında çalışanlar, çalışmalarını kapalı mekânlarda (işletmelerde) yürütürler. Bu alanda çalışanlar görevini yaparken diğer çalışanlarla iş birliği içinde bulunmak ve görevini eşgüdüm hâlinde yürütmek durumundadır. İş, elle ve/veya makinelerle çalışmayı gerektirmektedir. Çalışma ortamının kısmen tozlu olmasından dolayı astım ve alerji problemleri olan kimselerin çalışırken gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

 

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı 

İŞ BULMA İMKÂNLARI


Giyim üretim teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel sektörlerdeki tekstil üretim işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendi atölyelerini de açabilirler. Bu alanda eğitim alan kişiler Türkiye`de yaygın olarak iş bulma imkânına sahiptir.

 

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı   

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

 

Bu alanda meslek eğitimi, meslek liselerinin giyim üretim teknolojisi diploma
programında verilmektedir. Lise öğrenimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, meslek yüksek okullarının;

 

BÖLÜMÜ SÜRESİ

Tekstil, 2 yıl

Deri Konfeksiyon 2 yıl

Kostüm Tasarımı  2 yıl

 

Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, 4 yıl   Giyim Öğretmenliği, 4 yıl Hazır Giyim Öğretmenliği, 4 yıl   Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde;   BÖLÜMÜ SÜRESİ Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, 4 yıl Giyim Öğretmenliği, 4 yıl Hazır Giyim Öğretmenliği, 4 yıl Moda Tasarım, 4 yıl Moda Tasarım Öğretmenliği, 4 yıl   AYRICA; Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.  

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Giyim Üretim Teknolojisi Mezunları: Hazır giyim üreten fabrikalar ve atölyeler ile dokuma fabrikalarının ,model-kalıp (modelistlik), planlama, tasarım (stilistlik), iş-zaman etüdü, kalite kontrol gibi bölümlerinde çalışırlar.

 

Konfeksiyon emek-yoğun bir sektör olduğundan, mezunlar az bir yatırım ile,bir çok kişinin çalışabileceği atölye veya modaevi de açabilirler veya dört yıllık eğitim fakültelerinden mezun olup MEB`de Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olabilirler. Tekstil ve konfeksiyon Türkiye`nin ihracatında büyük bir paya sahip olduğundan bu alanda iş bulma sorunu fazla yaşanmamaktadır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Giyim Teknolojisi bölümünde okumak isteyenlerin:

- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

- Renk ve şekilleri algılayabilme yeteneğine sahip

- Ticarete ilgi duyan,

- Bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,

- Sanat estetik görüşü olan, kimseler olmaları gerekir.

 

 Giyim Üretim Teknolojisi Alanı 

STİLİST BİR GİYSİNİN MİMARI ,MODELİST GİYSİNİN MÜHENDİSİDİR.

 

MESLEKTE İLERLEME

Bu meslekte ilerleme kişinin yeteneği ölçüsünde gerçekleşir. Gelecek vadeden bu alanda, gözönünde bulundurulması gereken önemli bir unsur da, sürekli gelişim ve eğitimdir.Teknolojinin hızla gelişmesinin yanı sıra çok değişken ve hareketli olan hazırgiyim sektöründe kişi, sürekli olarak moda ve yenilikleri takip ederek kendini geliştirmelidir. Çünkü geçmişte yılda iki defa hazırlanan sezon çalışmaları yerini en az dört defaya, birkaç model ve kumaş yerini sayısız kumaş ve modele bırakmıştır. Kendini yenilemeyen kişinin bu alanda ilerlemesi mümkün değildir.

Mesleki başarıya göre: modelist, stilisti, müşteri temsilcisi, üretim şefi ve yöneticiliğe kadar yükselebilirler.

Hazır Giyim Teknikerliği ön lisans programını başarı ile tamamlayanlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS), başarılı olmaları halinde, Giyim Teknolojisi Öğretmenliği lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

 

Giyim Üretim Teknolojisi AlanıGiyim Üretim Teknolojisi Alanı
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı

 Yayın:01.01.2013 - Güncelleme:03.01.2013 - 16:47