Duyurular OKULUMUZUN KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU..

OKULUMUZUN KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU..

TOPKAPILI MEHMET BEY  İLKÖĞRETİM OKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

Hizmet Adı

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Kayıt Kabul
İlköğretim Okulları

1.T.C. Kimlik Numarası
2.Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların durumlarını gösterir belge.

20 Dakika

2

Nakil Geçişler
İlköğretim Okulları

1.T.C. Kimlik Numarası
2.Veli Dilekçesi
2.Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların durumlarını gösterir belge.

20 Dakika

3

Kayıt Kabul
İlköğretim Okullarında Denklik ile Kayıt

1.T.C. Kimlik Numarası
2. Denklik Belgesi

30 Dakika

4

Öğrenci Belgesi
İlköğretim Okulları

Sözlü Başvuru

5 Dakika

5

Öğrenim Durum Belgesi
İlköğretim Okulları

Dilekçe

10 Dakika

6

Öğrenim Belgesi
İlköğretim Okulları

Dilekçe

10 Dakika

7

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Öğrenci Yetiştirilmesi

1.Velinin T.C. Kimlik Numarası
2.Dilekçe
3.Öğrenci Belgesi

1 Gün

8

Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar İlköğretim Okulları
(PYBS)

1.Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname
2.Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler.
3.Banka dekontu
4.Eşi çalışıyorsa, 12 aylık gelir toplamını gösterir belge
5.Yıllık veli ve eşinin gelir toplamı
6.Nüfus Kayıt Örneği
7.Ücretli ve maaşlı ise 12 aylık toplam içeren bordro
7. Serbest meslek sahiplerinin  kurumlarından alacakları önceki yıllara ait toplam matrah

1 Gün

9

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri -
İlköğretim Okullarında Diploma, Nakil veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler

Dilekçe

10 Dakika

10

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri -  İlköğretim Okullarında Diploma Verilmesi

1.Sözlü başvuru veya vekaletname
2.Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe

15 Dakika

 

11

İlköğretim Okullarında Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlanma

Veli Dilekçesi

10 Dakika

12

İlköğretim Okullarında Sınıf Yükseltme

1.Veli Dilekçesi
2.İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1.-5. sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup, bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri.

1 Hafta

13

İlköğretim Okullarında Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme

Veli İtiraz Dilekçesi

5 Gün

14

Kayıt Kabul
İlköğretim Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları

1.Denklik Belgesi
2.Öğrencinin Türkiye’de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi.

30 Dakika

15

Anasınıfı Öğrenci Kayıtları

1.T.C. Kimlik Numarası
2.Aday Kayıt Formu
3.Öğrenci Bilgi Formu
4.Okul- Veli Sözleşmesi

30 Dakika

16

SBS Öğrenci Başvurusu

Banka Dekontu

10 Dakika

17

Yurt Dışından
Öğrenci Nakli
Denklik İle Kayıt

Öğrenim Belgesi ( İl Milli Eğitim Müdürlüğünden istenecek ve sınıfı belirlenecek)

30 Dakika

18

Sınavlara Hazırlık ve Yetiştirme Kursları

Dilekçe

10 Dakika

19

Öğrenci İzin İsteme

Dilekçe

10 Dakika

20

Sınav Tarihlerinin Bildirilmesi

Sözlü Başvuru

10 Dakika

21

6., 7. ve 8. Sınıflar Seviye Belirleme Sınavı İşlemleri

1.Veli imzalı sınav başvuru belgesi ( elektronik başvuru )
2.Tercih yükseltme işlemi yapmak isteyen öğrenci velilerinin dilekçeleri

10 Dakika

22

Sosyal ve Kültürel Etkinlik Çalışmaları

Dilekçe

10 Dakika

23

Taşımalı Servis Sürücüleri

1.Sözleşme Metni
2.Ehliyet Fotokopisi
3.Dilekçe
4.Banka hesap no

1 Gün

24

Taşımalı Servis
Sürücü İhlalleri

Dilekçe

15 Dakika

 

PERSONEL İÇİN

25

Çocuk Yardımından Faydalanma

1.Onaylı nüfus örneği
2.Bakmakla yükümlü olduğunda dair beyanname
3.Form (Bölümlerini okul idaresi dolduracaktır.)

10 Dakika

26

Doğum Yardımı Başvurusu

1.Çocuk doğum raporu
2.Dilekçe
3.Eşi devlet memuru olanlar için, bu yardımı almadığını gösterir iş yerinden alınacak belge

15 Dakika

27

Hastalık Raporlarının İzne Çevrilmesi

1.Dilekçe ( Okuldan Alınacak)
2.Rapor

10 Dakika

28

Mazeret İzni

Matbusu okuldan alınacak

10 Dakika

29

Ücretsiz İzin İsteme

1.Dilekçe
2.Mazeretini gösterir belge

10 Dakika

30

Öğretmenlerin Özür Grubuna ve İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeleri

1.Elektronik başvuru
2.Kararname
3.Yer değiştirme suretiyle atamalarda maaş nakil belgesi

10 Dakika

31

Hizmet Cetveli

Sözlü başvuru

5 Dakika

32

Görev Yeri Belgesi

Sözlü başvuru

5 Dakika

33

Anadolu, Öğretmen ve Fen Liselerinin Merkezi Öğretmen Seçim Sınavına Başvurular

Elektronik başvuru

10 Dakika

34

Hizmet içi Eğitim Başvuruları

Elektronik başvuru

10 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri      : Topkapılı Mehmet Bey İ:Ö:O      İkinci Müracaat Yeri  : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İsim                           . Ali ŞEBİN                                İsim                           . Şeref Çalışır
Unvan                       : Okul Müdürü                          Unvan                       : İlçe Milli Eğitim Müdürü
Adres                        : Topkapı  Mh.                                Adres                         : Hırka-I Şerif Mahallesi
                                  Kalaycı Ali Sk. No:9                                                        Akseki cad No:13 Fatih/İstanbul
                                  Fatih / İSTANBUL
Tel                            : 0 212 5233185                           Tel                             : 0 2126350811
Fax                            : 0 2125356688                            Fax                             : 0 2125212362
E-posta                      : tmb244588@gmail.com              

 Yayın:28.11.2012 - Güncelleme:07.03.2013 - 10:19