Bölümler acil tıp

acil tıp

a

                     

Acil tıp teknisyeni, Toplumdaki birey ya da bireylerin bedenen, ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığı’nca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

İstihdam Alanları

Acil sağlık hizmetleri alanı acil tıp teknisyenliği dalından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  • Hastanelerin acil servisleri      (üniversite, devlet, özel)
  • Komuta kontrol merkezleri
  • Acil yardım istasyonları (kara      ambulansları)
  • Hava ambulansları
  • Özel ambulans servisleri
  • Hudut, Sahiller ve Sağlık Genel      Müdürlüğü Kurumlarında çalışabilirler. (tele sağlık merkezi ve deniz ambulansı)

Okulumuzun 2012-2013 SBS tavan ve taban puanlarımız Acil Tıp Tek. Dalı için taban puan 425-397

 Yayın:20.01.2013 - Güncelleme:20.01.2013 - 12:10