Haberler SEYRANTEPE DR.SADIK AHMET ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

SEYRANTEPE DR.SADIK AHMET ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

 

Okulumuz  25.06.2013 Tarih  ve 1514437 sayılı Makam Onayı ile Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilerek ‘Seyrantepe Dr. Sadık Ahmet Anadolu  Sağlık Meslek Lisesi ‘olmuştur. Bu nedenle 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında OYP ´ ye göre  öğrenci alınacaktır.

 

 

SEYRANTEPE DR.SADIK AHMET ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

  

           Sağlık Bakanlığı bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan kurumlar olup, 5450 sayılı Kanunla Sağlık Bakanlığından Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

           Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde; Türk Millî Eğitiminin genel, sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanı ile ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kurumlarda öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

 Okulumuzda açılması planlanan Bölümler; 

1.      Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı, 

2.      Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalı, 

3.      Diş Protez Alanı Diş Protez Teknisyenliği Dalı, 

4.      Hemşirelik Alanlarında ortaöğretim seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir. 

o   Hemşirelik alanından mezun olanlar "Hemşire",  

o   Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olanlar  "Acil Tıp Teknisyeni",  

o   Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olanlar  "Anestezi Teknisyeni 

o   Diş Protez Alanı Diş Protez Teknisyenliği Dalından mezun olanlar  "Diş Protez Teknisyeni"

  unvanı ile Sağlık Bakanlığı bağlı kamu ve özel, yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

 

ALAN / DALLAR

  Hemşirelik Alanı; 

   Hemşirelik alanında;  tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavilerin uygulanması, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesi ve aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri doğrultusunda öğretim verilmektedir. 

Hemşirelik alanına ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte Hemşirelik dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilir. 11 inci sınıf ve 12 inci sınıf öğrencileri ders kesimlerinden sonra 288´ er saat Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. 
   Hemşirelik programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Hemşire" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

    Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı;

  Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Acil Tıp Teknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Hızır Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir.

    Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalı;

   Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Anestezi Teknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimleridir.

    Diş Protez Alanı Diş Protez Teknisyenliği Dalı; 

   Diş Protez Alanı Diş Protez Teknisyenliği dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Diş Protez Teknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Diş Protez Laboratuvarlarıdır.

 

 

 

 

 

 

 Yayın:27.05.2013 - Güncelleme:21.02.2014 - 10:36 - İlgili Birim : Okul Müdürü - İlgili Birim Telefonu : 2122828544