Alanlarımız Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

elektrik-elektronik teknolojisielektrik-elektronik teknolojisielektrik-elektronik teknolojisielektrik-elektronik teknolojisielektrik-elektronik teknolojisielektrik-elektronik teknolojisielektrik-elektronik teknolojisi

Alan Web Sitesi : http://www.hatem-elk-elo.com

ALANIMIZIN DALLARI

1. Haberleşme Sistemleri dalı, (ATL, TL, EML)

2. Görüntü ve Ses Sistemleri dalı, (ATL, TL, EML)

3. Yüksek Gerilim Sistemleri dalı, (ATL, TL, EML)

4. Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü dalı, (ATL, EML)

5. Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım dalı, (ATL, EML)

6. Endüstriyel Bakım Onarım dalı, (ATL, TL, EML)                      

Alanımız, 10 blok binadan oluşan; Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin D - Binasında konumlanmıştır. D Binası 5 katlı, toplam alanı 6000m² dir, 50nin üzerinde atölye ve laboratuarı mevcuttur.  

2011-2012 Eğitim - öğretim yılında; EML=478 , TL=182 ve ATL=363 olmak üzere Toplam 1023 öğrencimiz vardır.  

4 yıllık sisteme geçişte; Elektrik, Elektronik ve Otomatik Kumanda bölümlerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.  

Elektrik enerjisinin tanıtıldığı ve Elektrik enerjisi kanunlarının deneylerle ispatlandığı, Elektrik enerjisinin maddeler üzerindeki etkilerinin araştırılıp gözlemlendiği ayrıca elektrik enerjisi ile çalışan bütün araç-gereç ve cihazların çalışma sistemlerinin öğretildiği, bakım ve onarımlarının yapıldığı mesleki eğitim alanıdır.    

 

Bu alanda öğrenciler;

· Elektrik enerjisinin ne olduğunu tanır,

· Elektrik enerjisi kanunlarını deneylerle öğrenir,

· Elektrik enerjisinin maddeler üzerindeki etkilerini araştırıp gözlemler,

· Elektrik enerjisi ölçüm cihazlarını tanır ve kullanabilir,

· Elektrik enerjisini kontrol etmeyi öğrenir,

· Elektrik enerjisi ile çalışan bütün araç-gereç ve cihazların çalışma sistemlerini öğrenir,

· Elektrik enerjisi ile çalışan cihazların onarım ve bakımlarını tecrübe eder,

· Elektrik enerjisi ile çalışan yeni cihazların geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapar,

· Elektrik enerjisi üreten kaynakların geliştirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması için araştırmalar yapar,

· Öğrendikleri bilgiler sayesinde, evrendeki ve dünyamızdaki her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik olayları yorumlamada bakış açıları genişler, çağdaş bir kişilik kazanırlar.  

 

Alanımızın ATL grubu öğrencileri OKS sınavı ile 9. sınıfa başlamadan seçilirler , EML grubu öğrencileri ise ilköğretim diploma notlarına göre ön kayıt ile sıralama sonucu önce okulumuza seçilirler; 9. sınıfı okuduktan sonra alan seçimi yaparlar, TL grubu öğrencileri ise EML grubu öğrencileri içinden 9. sınıftaki not ortalamaları dikkate alınarak ve zayıf dersleri bulunmayan öğrenciler arasından alanları da belirlenerek seçilirler.    

 

NOT 1: Günümüzde kullanılan cihazların % 100’e yakını Elektrik enerjisi kullanır veya elektrik enerjisi kullanan makineler tarafından üretilir.Bu düşünüldüğünde alanımızın önemi ve bu mesleği icra edenlerin sahip olması gereken donanımın boyutu çok iyi anlaşılır. Bu sebeple 4 yıllık eğitim ve öğretim sürecimizde alanımız 11. sınıftan itibaren uzmanlık dallarına ayrılmaktadır.  

NOT 2: Öğrencilerimiz bilgilerini pekiştirmek için işletmelerde staj çalışması da yapmaktadır, ATL ve TL öğrencilerimiz 10. sınıf bitiminde yaz tatilinde 100 saat ve 11.sınıf bitiminde yaz tatilinde 200 saat olmak üzere Toplam 300 saat işletme stajı yaparlar, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerimiz ise 12. sınıfı okurken ( Eylül- Haziran arası, 10 ay ) haftada 3 gün işletmeye giderek bu staj görevini yaparlar. ( stajları boyunca sigortaları okulumuz tarafından yapılır )  

 

DALLARIMIZIN KISACA TANITIMI

HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Tanımı: Haberleşme sistemleri servis elemanının sahip  olması gereken, haberleşme cihazları ve şebeke alt yapısı ile mobil iletişim cihazları kurulum, bakım ve onarımını yapabilme yeterliklerini kazandırmaya önelik eğitim ve öğretim verilen daldır.  

Amacı: Elektrik-elektronik sektörünün haberleşme sistemleri dalında ihtiyaç duyulan yeterliklere sahip kalifiye teknik elemanlar yetiştirmek   Türk Telekom, Türksat, THY, TRT, GSM Servis sağlayıcılar başlıca iş alanlarıdır.  

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ

Tanımı: Görüntü ve ses sistemleri teknik servis elemanının sahip olması gereken görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin kurulumu ile uydu ve yerel anten sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Işık ve seslendirme sistemlerinin montaj bakım ve Onarımına ilişkin işlemleri, radyo, CRT televizyon, LCD televizyon, plazma televizyon, projeksiyon televizyon, video, müzik seti, ev sinema

sistemleri, VCD-DVD player, kamera arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Türksat, THY, TRT, TV üretmi yapan fabrikalar, Seslendirme Cihazı üreten fabrikalar, TV yayın sütüdyoları başlıca iş alanlarıdır.

YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ

Tanımı: Yüksek gerilim sistemleri servis elemanının sahip

olması gereken, yüksek gerilim tesislerinin, iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Elektrik-elektronik sektöründe yüksek gerilim sistemlerinin güvenli ve emniyetli bir biçimde kurulum, bakım ve onarımını yapabilecek yeterliklere sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek

Enerji santralleri, TEİAŞ, TEDAŞ, AYEDAŞ, Yüksek gerilim malzeme ve cihazları üreten fabrikalar, başlıca iş alanlarıdır.

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

Tanımı: Endüstriyel bakım ve onarım elemanının sahip

olması gereken fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Elektrik-elektronik alanında, fabrika, atölye vb.

İşletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek

Endüstriyel fabrika ve atölyelerde istihdam edilirler.

ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

Tanımı: Elektrik tesisatçılığı ve pano montörlüğü meslek

elemanının sahip olması gereken, bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Elektrik-elektronik sektöründe; bina içi ve dışı

elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapabilecek yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek

Elektrik pano kurulum atölyelerinde istihdam edilirler.

ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM

Tanımı: Elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarım

elemanının sahip olması gereken, canlı, cansız materyali kapalı ya da açık alanda düşey, yatay veya eğimli olarak taşıyabilen asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yol ve vincin emniyetli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlama yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Her tür elektromekanik taşıyıcıların emniyetli ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayacak, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmek.

Asansör ve yürüyen merdiven teknik servislerde çalışma imkanı bulurlar.

MEZUN OLDUĞUNDA ALACAĞI BELGELER

1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.

2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.

4.Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

5. Mezun olan öğrencilerimizin hepsi ilgili alan ve dalın Teknisyeni statüsü kazanmaktadır, ayrıca 4 yılı tamamlayan ATL, TL, EML mezunlarımıza işyeri açma belgesi verilmektedir.

 

   

 

 Yayın:25.12.2012 - Güncelleme:25.12.2012 - 14:12