Hakkında

Hakkında

 
Kurum Kodu :
Kurum Adı : Ziya Gökalp İlköğretim Okulu
Telefon : 0 212 415 15 93 Faks0 212 415 15 10
WEB Adresi : http://zgkalp.meb.k12.tr
Adres : Gökalp Mah. 46. Sokak No30 Zeytinburnu / İSTANBUL

VİZYON
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş: Temel demokratik değerlere, farklılıkları ne olursa olsun; araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; yaşam boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı nesiller yetiştiren bir kurum olmaktır. Disiplin: “Disiplin, kendi sorumluluğumuzu yerine getirme enerjisidir…” Eğitimin ilk şartı düzen ve plandır; bu da disiplinle mümkün olabilir. Korkuya değil saygıya, cezaya değil sevgiye dayalı bir disiplin anlayışı çocuklarımızı öz denetimlerini küçük yaşlarından itibaren sağlamalarına ve her eylemlerine düşünerek, titizlikle yapma alışkanlığı kazanmalarına yöneliktir.

MİSYON
Okulumuz için belirlenmiş olan eğitim–öğretim programını çevresel faktörleri dikkate alarak öğrencilerimize bilgiyi değil, bilgiye ulaşmanın en kısa ve en çabuk yollarını bulmalarında yardımcı olmak, toplum içerisinde kendisini ifade edebilen, insanlığa ait manevî değerleri bilen, bu değerlerini korumak ve geliştirmek konusunda azimli, toplum içerisinde yer bulabilen ve kendisini ifade edebilen, toplumsal ve milli duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmektir. Atatürk ilke ve İnkılâpları ile donanmış, yeteneklerinin farkında olan, kendi gücüne güvenen, milli ve manevi değerlere sahip, çevreleri ile uyumlu ve barışık araştırmacı ruhu gelişmiş, çağın teknolojisini öğrenme ve öğretmeyi kendine amaç olarak edinmiş, çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak, geleceğin başarılı insanlarını yetiştirmek için varız.

BAŞARILAR

İSTATİSTİKLER
Öğretmen Sayısı :
Öğrenci Sayısı :

KURUM BİLGİLERİ
Derslik Sayısı : Atölye-İşlik Sayısı :
Fen Laboratuarı Sayısı : BT(Bilgisayar) Sınıfı Sayısı :
Isınma Şekli : Doğal Gaz
Öğretim Şekli : İkili Öğretim
Ders Başlama ve Bitiş Saati :
Konferans Salonu
Spor Salonu
Yemekhane
Misafirhane
Kütüphane
Bina Kodu : İnternet Bağlantısı :

LOJMAN BİLGİLERİ
Lojman Sayısı :
Lojman Bilgisi :

YERLEŞİM YERİ BİLGİLERİ
İl ve İlçe Merkezine Uzaklık :
Ulaşım :
Yerleşim Yeri Bilgisi : Gökalp Mah. 46. Sokak No:30 Zeytinburnu-İSTANBUL