Görme EngellilerDerslik Sayısı: 17
Öğretmen Sayısı: 34
Öğrenci Sayısı: 458

2015 şubat sorumluluk sınavında uyulması gerekenler

SORUMLULUK SINAVLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR. 1- Sorumluluk sınavına katılacak öğrenciler, okul ilan panosunda ilan edilmiştir. 2- Öğrenciler, sorumlu oldukları dersin, sorumluluk sınavından başarılı olmadıkça o dersin sorumluluğu kalkmaz. 3- Öğrenciler sınavlara alınırken mutlaka kimlik kontrolü yapılır. 4- Sınav, zamanında başlatılır, ilk 15 dakika içerisinde sınava katılan öğrenciler sınava alınır ve bu öğrencilere sınav sonrası ek süre verilmez. 5- Sınav sırasında acil durumlar haricinde öğrencilerin sınıflarından çıkmalarına izin verilmez. 6- Sınavlar, çalınacak zil sesi ile başlatılır ve zil sesi ile bitirilir. 7- Sınav esnasında sıraların üzerinde; Kimlik belgesi, kalem, kalemtıraş, silgi, uç kutusu, su şişesi haricinde, (hangi derse ait olursa olsun kitap, defter, kalemlik, giysi v.b.) herhangi bir malzeme bulunmaz. 8- Sınavda, kurşun kalem haricinde kalem kullanılmaz. 9- Sınav esnasında, salon kapıları açık bulundurulur. 10- Sınava katılan öğrenciler, cep telefonlarını sınav salonlarına getirmezler. Getiren öğrenciler ise, sınav başlamadan önce kapatarak görevli öğretmene teslim eder. Üzerinde cep telefonu olduğu tespit edilen öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum e- okul sistemine (K) şeklinde işlenir. Ayrıca okul idaresine, disiplin işlemi yapılabilmesi için yazılı olarak bildirilir. 11- Sınava katılan öğrenciler, hazırlanan yoklama listelerini sınav esnasında imzalarlar. 12- Sınav kurallarına uymayan, kopya çekmeye teşebbüs eden veya çeken öğrenci, görevli öğretmen tarafından tespit edilir ve hakkında tutanak tutulur. Hakkında tutanak tutulan öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve e-okula (K) olarak işlenir. 13- Sınav sonuçları, sınavların bitimini takip eden iş gününde e-okuldan ilan edilir.