Duyurular Teknik Lise Başvuruları

Teknik Lise Başvuruları

 Başvuru Formu İçin Tıklayın

TEKNİK LİSE VE ALANA GEÇİŞLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Teknik liselere ve alana geçiş yapacak öğrencilerin velileri, e-Okul sisteminde yayımlanacak alanlar ve okulları gösteren listelerden yararlanarak tercihlerini belirleyecek Form Dilekçenin ilgili bölümlerini yazarak süresi içince (9 - 19 Temmuz 2013) öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

2. Sınıf tekrarı durumuna düşenler hariç, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında orta öğretim kurumlarının 9´uncu sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler alan tercihi yapacaktır.

3. Teknik Lise Program Türüne Geçiş Formu’nda (EK-1) de en fazla 10 tercih, Alan Tercih Formunda (EK-2) en fazla 15 tercih yapılabilecek ve tercihler, sisteme okul müdürlüğünce girilecektir.

4. Öğrencilerin sağlık durumlarının, öğrenim görmek istedikleri mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Okul müdürlüklerince, gerektiğinde, öğrencinin sağlık durumunun yerleştirildiği alanda öğrenim görmesine elverişli olup olmadığının raporla belgelendirilmesi istenebilecektir.

5. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 54’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin Teknik lise program türüne geçişleri; Dil ve Anlatım, Matematik, Fizik ve Kimya derslerinin yıl sonu başarı puanları toplamı dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.

6. Alana Yerleştirme Puanı, öğrencinin 9´uncu sınıf yıl sonu başarı puanının % 60´ı ile ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının % 40´ı toplanarak hesaplanacaktır.

7. Öğrenci tercihleri, ilgili okul müdürlüklerince belirlenen kontenjanlar ve Teknik Lise ile Alana Yerleştirme Puanı çerçevesinde puan üstünlüğüne göre e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

8. Yerleştirme sonunda açık kontenjanı bulunan alan ve okullar e-Okul sisteminde duyurulacaktır.

9. Başvuru süresi içinde alan tercihi yapamayan öğrenciler ile tercih ettikleri herhangi bir alana yerleştirilemeyen öğrenciler, okul müdürlüklerince açık kontenjanı bulunan bir alana, Alana Yerleştirme Puanları göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

10. Tercihleri doğrultusunda teknik liseye yerleştirilen öğrencilerin velileri

 

14-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında öğrencinin yerleştirildiği okul müdürlüğünde e-Okul sistemi üzerinden okula devam edeceğine ilişkin onay işlemi yaptıracaktır. Bu onay işlemini yaptıran öğrencilerin varsa meslek liseleri için alana geçiş tercihleri iptal olacaktır. Bu onay işlemini yaptırmayan öğrenciler, meslek liseleri için daha önce alan tercihi yapmamışlar ise 22 Ağustos 2013 tarihi mesai bitimine kadar alan tercihi yapabileceklerdir.

11. Tercihleri doğrultusunda alana yerleştirilen öğrencilerin velileri

 

26-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında öğrencinin yerleştirildiği okul müdürlüğünde e-Okul sistemi üzerinden alana devam edeceğine ilişkin onay işlemi yaptıracaktır. Bu onay işlemini yaptırmayan öğrenciler, Alana Yerleştirme Puanlan göz önünde bulundurularak 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında, 9´uncu sınıfı okuduğu okulda açık kontenjanı bulunan bir alana okul müdürlüklerince yerleştirilecektir.

12. Tercih listesini doldurmadan önce öğrencilerin; okul, program, alan ve dal tanıtım bilgilerine (http://www.megep.meb.gov.tr/) adresinden, ayrıca mesleki rehberlik amacıyla hazırlanan Mesleki Bilgi Sistemi portalına (http://mbs.meb.gov.tr) girerek mesleki gelişim, kendini tanımaya destek olabilecek ölçme araçları, eğitim ve iş piyasasına ilişkin bilgi ve kaynaklan incelemesi, gerçek ilgi ve yeteneklerine ilişkin bilgi edinmesinde yarar görülmektedir.

13. Teknik liselere yerleştirme ve alana geçiş işlemleri EK-3 Çalışma Takviminde belirtilen tarihlere göre okul müdürlüklerince yapılacaktır.

15. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 52´nci maddesine göre; anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir iş yeri olup anne veya baba mesleği ile ilgili alana veya geçiş şartlarını taşıması kaydıyla teknik lisesin ilgili alanına kayıt yaptırmak isteyenler kontenjana bakılmaksızın

09-13 Eylül 2013 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekleridir.

 

Başvuru Formu İçin Tıklayın

 

 

 Yayın:05.07.2013 - Güncelleme:05.07.2013 - 22:39