Bilgi Sayfaları Kalfalık Eğitimi

Kalfalık Eğitimi

Kalfalık Eğitimi

 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği kalfalık belgesine sahip olmayanlar Kalfa ünvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Kalfalık belgesi kanun kapsamında olan meslekler için ülkemizde Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir.

Kanun kapsamındaki bir meslekten kalfalık belgesi alabilmek için iki yol mevcuttur; 


1-Denklik yolu;

 

Uzun süredir bir meslekte çalışıp da kalfalık belgesi almayanlardan,

a-      İlkokul, Ortaokul ve İlköğretim Okulu mezunları Belge almak istedikleri meslekte en az 6 yıl,

b-      Lise mezunları Belge almak istedikleri meslekte en az 3 yıl

Çalıştıklarını SGK kaydı ile belgelendirdikleri takdirde DENKLİK yaptırıp sınava girip başarılı oldukları takdirde KALFALIK BELGESİ alabilir.

 

2-Mesleki Eğitim Merkezine Kayıt yaptırıp eğitim görerek;

 

En az ilköğretim okulu/Ortaokul mezunu ve açık liseye kayıtlı olup örgün eğitime devam etmeyenlerden;

Bir işyerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitime KALFALIK EĞİTİMİ  denir.

 

Eğitimi Süresi

Kalfalık eğitimi süresi Mesleğe ve kişinin mezuniyet durumuna göre değişir.

a-      İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunları için 2 ila 3 yıldır

b-      Lise (ortaöğretim) ve üstü eğitime sahip adayların eğitim süresi ilköğretim mezunlarının yarısı kadardır.

Bu Eğitim süresini tamamlayan adaylar eğitim süresince okuyup başarılı oldukları derslerin dışında MESLEKİ UYGULAMA sınavına girip başarılı oldukları takdirde KALFALIK BELGESİ almaya hak kazanıp Kalfa unvanını alırlar.

 

Eğitimin uygulaması

ü  Çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada gün10 saat teorik eğitim görürler,

ü  Teorik eğitim, Mesleki Eğitim Merkezinin belirlediği günde yapılır,

ü  Çıraklar, işyerlerinde mesleğin özelliği dikkate alınarak hazırlanan eğitim programlarına göre yılda 11 ay süre ile pratik eğitim yaparlar.

ü  1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi göz önünde bulundurularak iş yerindeki çalışma saatlerine uygun olarak usta öğretici gözetiminde çalışırlar.

ü  Çıraklar Meslek Eğitimi Merkezine kayıtlı oldukları sürece

a-      Stajyer öğrenci sigorta primleri Merkezimizce ödenir.

b-      Öğrencilik haklarından yararlanabilecektir (Öğrenci pasosu, öğrenci belgesi vb.)

 

 

Tuzla Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 

 Yayın:20.01.2014 - Güncelleme:06.03.2015 - 15:12