Projeler DEĞER NEDİR?

DEĞER NEDİR?

“ Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.”

                                                         Mustafa Kemal ATATÜRK

DEĞER KAVRAMI
       

      İnsan iç içe geçmiş olan iki varoluş boyutunda birlikte yaşar: Birincisi gerçekler, ikincisi de
anlam ve değerler. Tüm yaşantılarımız İyi –kötü, doğru -yanlış, güzel- çirkin, sevap-günah gibi
değerlendirme tarzları ile anlam kazanır. Duyular ve aklımızla gerçeklerle temas kurarız, kalbimiz ve
duygularımızla da kendimiz ve tüm insanlık için anlamlı hedeflerin peşine düşeriz. Başkalarıyla ve
çevreyle kurduğumuz ilişkilerde değerleri keşfeder ve değerler vasıtasıyla kendi varlığımızın ve
kimliğimizin boyutlarını fark ederiz.
       

      Değer, davranışlarımıza yol gösteren, rehberlik eden inançlar ve kurallardır. Eylem ve
davranışlarımızın yerindeliğini, etkililiğini, güzelliğini, ahlakiliğini belirlemeye hizmet eden ilke ve
standartlardır.Bir davranışın veya amaç ve hedefin diğerinden daha üstün olduğuna, kabul ettiğimiz
değerlerle karar veririz. Seçimlerimize ilişkin olarak bizi sürekli tedirgin eden sorumluluğun bir
kısmının omzumuzdan kalkması için, güvenebileceğimiz, bel bağlayabileceğimiz yol göstericilere
ihtiyaç duyarız. Bireylerin sahip oldukları değerler, politik ya da dini ideolojilerinin tercihinde kriter
rolü oynar. Bu bakımdan değerler bireylerin tüm düşünce yapısının oluşmasında etkilidir. Birey,
değerlerinin etkisiyle oluşturduğu düşünce yapısı aracılığıyla dünyayı anlamaya, sosyal çevresindeki
olayları anlamlandırmaya çalışır. Grupların seçtikleri değerler, kimliklerini tanımlama,kendilerini,
etkinliklerini ve hedeflerini değerlendirme ve özellikle diğer grupların asıl hedeflerini ve etkileşim
yargılarını değerlendirme için ölçütler oluştururlar.

       Ahlaki, dini, toplumsal, ekonomik, bilimsel, sanatsal ve siyasi olmak üzere çeşitli değer
alanlarından söz edilebilir. Çoğu zaman bunlar iç içe, bir arada var olurlar. Mesela “yaşlılara saygı”
gibi bir toplumsal değer, aynı zamanda hem dini hem de ahlaki bir değerdir.Fakat bunlar içerisinde en
önemli olanı şüphesiz ki ahlaki değerlerdir. Diğer bütün değerler ahlaki değerlerle ilişkili olmak
durumundadır. Ahlaki amaç ve hedeflerden kopuk ne din, ne siyaset ne ekonomi ve ne de sanat insanın
olgunlaşmasına katkıda bulunamaz.

*Bu yazı Prof.Dr.Hayati HÖKELEKLİ tarafından
“Değerler Şehri Kastamonu” isimli değerler eğitimi projesi için kaleme alınmıştır.

 Yayın:20.01.2013 - Güncelleme:20.01.2013 - 20:42