Görme EngellilerDerslik Sayısı: 12
Öğretmen Sayısı: 24
Öğrenci Sayısı: 308

2014-2015 2. Dönem Öğretmenler Kurulu

T.C

İZMİT KAYMAKAMLIĞI

BAŞÖĞRETMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

 

 

 

Sayı

:

230/                                                                                          09/02/2015         

 

Konu

:

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı,

               2. Kanaat Dönemi Dönem Başı

               Öğretmenler Kurulu Toplantısı  

 

Kurum Kodu :

746242

                              

BAŞÖĞRETMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

 (Tüm İdareci ve öğretmenlerine)

                                                    

İlgi: a) MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 109. maddesi.

         b) Kocaeli  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

                   2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı, “2. Kanaat Dönemi Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı”  10 Şubat 2015 Salı  Günü saat:15:00’da Öğretmenler Odası’nda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

 

            Söz konusu toplantıya tüm idareci ve öğretmenlerin katılımını rica ederim.

.                                                                                                                    

                                                                                                                         

        Nejat SAZAK

                                                                       Okul Müdürü

GÜNDEM MADDELERİ

 1- Açılış ve yoklama
 2- Gündem maddelerinin okunması varsa ilave edilecek yeni maddelerin eklenmesi.
 3- Son öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlarının okunması
 4- 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı I. döneminin değerlendirilmesi:
            a) Sınıf ve Şube bazında ders başarıları. (Ders başarı analizlerinin değerlendirilmesi)
            b) Öğrenci davranışları,

       c) Öğrencilerin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar ile öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması için yapılacak çalışmalar,

      d)  Ortak sınavların görüşülmesi

      e) 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 2.döneminde başarıyı artırmak için yapılması gereken çalışmalarının görüşülmesi. YGS ve LYS başarı durumu ve alınacak tedbirler.

 

 5-  Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi

 

 6-  Sınıf rehber öğretmenlerinin I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi

 

 7-  Sosyal kulüplerin I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi, Yurt içinde düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile yarışmalara katılım durumu.

 

 8-  Disiplin Kurulunun I. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi.

 

 9-  Disiplin cezası alan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi.

 

10- Onur Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar ve Ödül alan öğrencilerin görüşülmesi.

 

11-  1. Dönemde yapılanTKY, OGYE ve Stratejik Plan çalışmalarının değerlendirilmesi.

 

12-Okul temizliği, sınıf ve öğrenci temizlik durumları.

 

13-Öğretmen ve öğrenci nöbet talimatı ve vakit çizelgesinin uygulanmasının açıklanması.(Derslere giriş çıkışlar, yoklama fişi, nöbet ve ders defterinin işlenişi, Bayrak törenleri, Geç kalan öğrenciler ile ilgili işlemler),f) Kütüphanenin aktif olarak kullanılması

g) Spor malzemelerinin kullanımı, bakımı, spor sahasının temizliği ve tertibi.

 

14-İşletmelerde meslek eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi (Beceri sınavları, işletme belirleme, öğrenci tespiti vb.) ve 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı için yapılacak çalışmalar. (koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında en az üç öğretmen üyeden oluşur.)

 

15-Tam gün Tam yıl eğitimi uygulanması(Mesleki Açık Lise) ve yetişkin eğitimi ile ilgili konuların görüşülmesi (Tam Gün Tam yıl Eğitim Uygulama. İlişkin Yönerge Mad: 6-1.

 

16- 2.Dönem Zümre Toplantısı,Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı ve 2.Dönem Veli Toplantısı tarihlerinin ve toplantı yerlerinin belirlenmesi. Sosyal Etkinlikler kurulunun yeniden oluşturulması ve toplantı tarihinin belirlenmesi. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantı tarihinin belirlenmesi.(RPDHY Madde 46)

 

17- 2. Dönemde yapılacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması.(12 Mart, 18 Mart, 19 Mayıs)

 

18-2014-2015 yılında Okulumuzda uygulanan projelerin değerlendirilmesi

a) Ayın Öğrencisi Projesi, b) Bende Girişimciyim Projesi. c) Avrupa Birliği Projesi.

 

19-Genel denetim ve öğretmen ders denetimi hakkında yapılacak çalışmalar,

 

20-Okulu tanıtım, istihdam, mesleki rehberlik ve danışma hizmetlerinin görüşülmesi

 

21-  Üniversite tanıtım gezilerinin planlanması. Okul kursları ve son sınıf öğrenci rehberliği.

 

22-Duyuru dosyasına takılan yazıların ve toplantı tutanaklarının okunması ve imzalanması.

 

23- Dilek ve temenniler

 

24- Kapanış