Nasıl Belge Alırım? Nasıl Belge Alırım?

Nasıl Belge Alırım?

USTALIK BELGESİ NASIL ALINIR?

 

BELGE ALMAK İSTEĞİ İLE MERKEZİMİZE MÜRACAATA GELİRKEN EN SON MEZUN OLDUĞUNUZ OKULUN DİPLOMA VEYA TASDİKNAMESİ İLE VARSA SGK VEYA BAĞKURLU ÇALIŞMA SÜRELERİNİN EKSTRELERİNİ GETİRİNİZ.

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kişilere göre işlem yapılır.

*Yürürlükten kaldırılmış bulunan 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununun Geçici 4 üncü maddesi hükmüne göre ustalık belgesi almış olanların bu belgeleri, Kanunun Geçici 3 üncü maddesine göre geçerli sayıldığından bunlara ayrıca iş yeri sahibi olarak aynı meslek dalında yeniden ustalık belgesi verilmez.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin  245.maddesi gereği mesleğin kapsama alınma tarihinden önce verilenlerin değiştirilmesi yapılır. 
Kimler Kalfalık-Ustalık sınavına girebilir veya ustalık belgesi alabilir.

*Bir meslekte ustalık belgesi verilebilmesi için kişinin çalıştığı mesleğin o ilde 3308 sayılı kanunun uygulama kapsamında olması gerekir. Kanun kapsamında olmayan meslek dallarında Kalfalık ve Ustalık belgesi verme yetkisi ilgili meslek odalarındadır.

 


 

 

NASIL BELGE ALINIR?

Belge işleminin, kişinin mesleği, öğrenim durumu, doğum tarihi ve sgk veya bağkur süresine göre farklılıklar gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için;

Belge almak isteyen kişilerin, merkezimize en son mezun olduğu okulun diploması veya tasdiknamesi ve elinde bulunan mesleki belgeleri ve varsa sgk ve bağkur ekstreleri ile birlikte gelmeleri gerekir.

 

 


 

 

1. Eğitim yoluyla;

KALFALIK BELGESİ

*Seçtiğiniz meslek dalında, USTALIK ve USTA ÖĞRETİCİLİK belgesi olan bir işyerinde çalışıyor olmak,

*Bu meslek dalında, mesleğinizin eğitim süresi kadar merkezimizin belirleyeceği günde haftada bir gün eğitime devam etmek,

*Eğitim süresi sonunda yapılacak ilk kalfalık sınavlarına katılıp, başarılı olduğunuz takdirde kalfalık belgesi almak. (Madde16.)

 USTALIK BELGESİ

*Kalfalık belgesini aldıktan sonra iki yolla ustalık belgesi alabilirsiniz.

a-Ustalık Eğitimi kurslarına kayıt yaptırıp, kayıt tarihi itibari ile 2 yıl mesleğinizde çalışıyor olmak ve merkezimizde açılan kurslara katılmak. Kursları başarı ile tamamlayanlar için 2. yılın sonunda ustalık sınavlarına girip belgenizi almak, (Madde 28/b)

Mesleğinizde yeterli kursiyer olmaması nedeniyle kurs açılamaz ise 5 yıl bir işyerinde çalışmak ve 5. yılın sonunda ustalık sınavlarına katılıp belgenizi almak. (Merkezimize kayıtlı olduğunuz süreler için ayrıca sgk veya bağkurlu olmanız istenmez.)       (Madde 28/b)

 

 


 

2. Dışarıdan(Denklik yoluyla);

6/1/1998 tarihinden önce çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, 6/1/1998 tarihinden sonrasına ait hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi istenir. Bu durumda olanların başvurduğu ilde, mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarih ile 6/1/1998 tarihi arasında 18 yasını tamamladığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınır.

 

İlköğretim mezunu olanlar;

KALFALIK ve USTALIK BELGESİ İÇİN;

*Mesleğinizin çıraklık eğitim süresinin en az iki katı kadar (kalfalık için)+5 yıl(ustalık için) çalışmış olduğunuzu merkezimizden alacağınız form ve ekleri ile belgelendirip açılacak ilk kalfalık sınavlarına katılmak ve kalfalık belgesini aldıktan sonra ustalık sınavlarına devam etmek.

Mesleğinizin çıraklık eğitim süresinin en az iki katı kadar belgelendirme yapamayanlar kalfalık sınavına müracaat edemezler.

 

 

ÖRNEK: Mesleğiniz AŞÇILIK olsun;

Aşçılık meslek dalının çıraklık eğitim süresi 3 yıl

3*2 katı=6 yıl kalfalık sınavına girmek için yeterli süre

6+5 yıl =11 yıllık bir çalışma süresi belgelendirirse önce kalfalık sonra ustalık sınavına girebilir.

Eğer 10 yıl bir çalışma süresi belgelendirirse kalfalık sınavına girer 1 yıl daha çalışıp 11 yıla tamamladıktan sonra ustalık sınavına girer.

 

Eğer sadece kalfalık için yeterli olan 6 yıl süreyi belgelendirirse kalfalık sınavına girip başarılı olduğu takdirde kalfalık belgesini alır.

 

*Kalfalık belgesini aldıktan sonra iki yolla ustalık belgesi alabilirsiniz.

a-Ustalık Eğitimi kurslarına kayıt yaptırıp, kayıt tarihi itibari ile 2 yıl mesleğinizde çalışıyor olmak ve merkezimizde açılan kurslara katılmak. 2. yılın sonunda ustalık sınavlarına girip belgenizi almak, (Madde 28/b)

Mesleğinizde yeterli kursiyer olmaması nedeniyle kurs açılamaz ise 5 yıl bir işyerinde çalışmak ve 5. yılın sonunda ustalık sınavlarına katılıp belgenizi almak. (Merkezimize kayıtlı olduğunuz süreler için ayrıca sgk veya bağkurlu olmanız istenmez.)       (Madde 28/b)

b-Kalfalık belge tarihinden sonra mesleğinizde 5 yıl sgk veya bağkurlu çalıştığınızı belgelendirerek ustalık sınavlarına katılabilirsiniz.(28/c)

 


 

YÜKSEK ÖĞRENİM BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
* En az lisans seviyesinde mesleki ve teknik eğitim proğramlarını bitirenler ile mesleki ve teknik orta öğretim programlarını bitirdikten sonra alanında ön lisans eğitimini tamamlayanlara, çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dalıyla ilgili doğrudan işyeri açma belgesi verilir.

*Mesleki ve teknik orta öğretim proğramları dışındaki orta öğretim proğramlarından mezun olduktan sonra, ön lisans seviyesinde mesleki ve teknik eğitim görenler ile mesleki ve teknik orta öğretim proğramlarından mezun olup alanları dışında bir meslek dalında ön lisans eğitimi görenlere, mesleğinde an az bir yıl çalıştıktan sonra doğrudan işyeri açma belgesi verilir. * Bunların dışında kalan veya yurt dışından alınmış olan belgeler denklik işlemlerine tabiidir.

Ancak Meslek Lisesi mezunu olanlar mezuniyet alanları ile ilgili doğrudan ustalık belgesi almak veya sınavlarına katılmak için başvuruda bulunabilirler.

* En az 3 yıllık bir mesleki teknik eğitim veren lise ve dengi okullardan 1985-1986 öğretim yılından sonra mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılırlar. Önceki mezunlar doğrudan ustalık belgesi alır.

a) Elektrik Tesisatçılığı birinci sınıf veya 1985-1986 Öğretim Yılı sonuna kadar ikinci sınıf yetki belgesi alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir.

b) 1985-1986 Öğretim Yılından sonra ikinci sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlar ise bu belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten sonra ustalık sınavına girer.

c) Üçüncü sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlara doğrudan kalfalık belgesi verilir.

Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci ve üçüncü sınıf yetki belgesi alanlardan, çıraklık dönemi ve ustalık eğitimi programlarında yer alan, okumadıkları dersler ile okudukları halde haftalık ders saati farkı birden fazla olan derslerden kalfalık ve ustalık sınavlarına alınırlar.

Astsubay sınıf okulları mezunları ilgili genelge de dikkate alınarak bu kapsamda değerlendirilir.)
* Kalfalık belgesini aldıktan 3308 sayılı kanunun 28/b maddesi gereğince ustalık eğitimine katılanlar, ustalık eğitimi çalışma süresi kadar çalıştıktan sonra ustalık sınavına katılırlar.

(Kursa katılanlardan ayrıca sgk veya bağkur istenmez.)
Kanunun 16. 35. ve Geçici 1/a-1, Geçici 1/a-2, Geçici 2/a-1, Geçici 2/a-2 maddelerine göre kalfalık belgesi alanlardan; * Kalfalık yeterliğini kazanmış olup kalfalık belge tarihinden sonra mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler. Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir. Kanun maddesi (28/c)    (06.01.1998 tarihinden önce kanun kapsamına alınan meslek dalları için 06.01.1998 tarihinden sonrasına ait çalışma sürelerinin ayrıca sosyal güvenlik kuruluşundan belgelendirilmesi istenir.

06.01.1998 tarihinden sonra kanun kapsamına alınan meslek dalları için kanun kapsamına alındıkları tarihten sonrasına ait çalışma sürelerinin sosyal güvenlik kuruluşlarından belgelendirilmesi istenir.

 

*3308 sayılı kanunun Geçici 1/a-1, Geçici 1/a-2, Geçici 2/a-1, Geçici 2/a-2 maddesine göre doğrudan kalfalık sınavına katılarak belge almış olanlar;

 

Tüm Mesleklerde en az beş yıl çalışmış olanlar  ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler(Geçici maddeleri uygulama  değişiklik yönergesi yönergesi 8.maddesi)

Meslekleri ile ilgili işlerde çalıştıklarını Ek-2, EK-3 Formu ile belgelendirenler de, ustalık sınavına alınırlar.(Madde: Geçici 1-2/a-3)
(Kanunun Geçici 1 inci maddesinden yararlanıp doğrudan kalfalık sınavına giren ve başarılı olarak ustalık sınavına başvuranların, yukarıda belirtilen süreler kadar mesleği ile ilgili bir iste çalıştığını, is yerinden ve sosyal güvenlik kuruluşlarının alacakları belge ile belgelendirmeleri gerekir. 6/1/1998 tarihinden önce çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, 6/1/1998 tarihinden sonrasına ait hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi istenir. Bu durumda olanların başvurduğu ilde, mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarih ile 6/1/1998 tarihi arasında 18 yasını tamamladığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınır.

 

Kanuna aykırı olarak iş yeri açma belgesi düzenleyen idarelere önce ihtar  10 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere  400 lira para cezası uygulanır. Tekrarında ceza 2 katı olarak uygulanır.(3308 sayılı Kanunun 41.maddesi)

Bu Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olarak açılan işyerleri durumun öğrenilmesinden itibaren İl Mesleki Eğitim Kurulu ile ilgili mercilerin müracaatı üzerine mahallî mülkî amirce yedi gün içinde kapatılır. (3308 sayılı Kanunun 41.maddesi)
* Ustalık belgesine sahip olan kişiler yanlarında çırak çalıştırabilmek için Usta öğreticilik belgesi almak zorundadırlar.(3308 sayılı kanunun 15.maddesi) 
* 20/Eylül/2008 tarihinden sonra Askerlikte mesleği ile ilgili işlerde çalıştığını belgelendirenlerin çalışma süreleri değerlendirilir.

 Yayın:23.05.2015 - Güncelleme:29.05.2015 - 10:03 - İlgili Birim Telefonu : 8135198