Haberler Okulumuzun Değerler Eğitimi Çalışmaları

Okulumuzun Değerler Eğitimi Çalışmaları

Okulumuzda her ayın ilk haftası Muş MEB sayfasında açıklanan ayın konusuna yönelik değerler eğitimi komisyonu öğretmenleri ve öğrenci temsilcileri ile toplantı yapmaktayız. Yapılan bu toplantıda görev paylaşımında bulunulup, faaliyetler başlatmaktayız.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler Eğitiminin amacı; ÖĞrencinin doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; kişiliğin her yönüyle gelişmesini sağlamak, İnsani mükemmeliğe ulaşmasına yardımcı olmak, bireyin ve toplumun kötü ahlaktankorumak ve kurtarmak bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır.

Değerler Eğitimini Nasıl Vermekteyiz?

Program birbirini tamalayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içiermektedir;

1) Sınıf Etkinlikleri

2) Okul Etkinlikleri

3) Aileye Yönelik Etkinlikler

 

1) Sınıf Etkinlikleri

 Ders programlarının içine yedirilmesi gereken bu etkinlikler, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdır. Etkinlikler okulumuzda sınıf rehber öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından uygulamaktayız.


2)Okul Etkinlikleri

Okulumuzda her ayın ilk haftası Muş MEB sayfasında yayınlanan ayın konusuna yönelik değerler eğitimi komisyonu öğretmenleri ve öğrenci temsilcileri ile toplantı yapmaktayız. Yapılan bu toplantıda görev paylaşımında bulunup faaliyetlere başlamaktayız.

0

       Değerler Eğitimi Komisyonu olarak yaptığımız çalışmalarda öncelikli olarak aile bireylerinin ve tüm okul çalışanlarının, değerlerin gelişmesi ve kalıcı olması için, her zaman benzer tutum ve davranışları “tutarlı” bir biçimde sergilemelerine dikkat edilmektedir. Bunun için öğrencilerin, başta eğitimciler olmak üzere tüm görevlilerin iyi, doğru ve güzel insanlar olduklarına inanmaları ve güvenmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla okulumuzda ayın değeri ile ilgili olarak panolara asılacak güzel sözler belirleyip öğrencilerimizin görebileceği okul köşelerine sözler asmaktayız.

0

Ayın Değeri İle İlgili Öğrencilerin Okuyabileceği Yerlere Asılan Güzel Sözler

 

          Eğitim sırasında, çocuğa gösterilecek sevgi ve güven, hem eğiten kişiye hem de eğitilen kişiye bir rahatlık verecektir. Yapılan araştırmalara göre, kişi, sevdiği kimsenin veya kendisini seven kimsenin sevgi ve güvenini kaybetmemek için, onun hoşuna gidecek davranışlarda bulunmaktadır. Bunun devam etmesi hâlinde kişi, zamanla kişiliğini, o kimsenin arzu ettiği bir yönde geliştirmektedir. Kuşkusuz, bunun tersi durumlarda da genç, istenmeyen davranışları yapmaya devam ettiği gibi, bazen sevmediği kişilerin isteklerinin tam tersini de yapabilmektedir. Bu amaçla davranış kazanımını verimli ve en uygun bir şekilde yapmasını sağlamak için örnek şahsiyetler ve tavsiye kitaplarla ilgili olarak panoyu hazırlayıp o ay ki konuyla ilgili tarihe geçmiş kişi ve kitapları tanıtmaktayız.

 

0

Örnek Şahsiyetler ve Tavsiye Kitaplar Panosu

 

Aynı zamanda okulumuzun öğrenci girişinde bulunan dev ekrana düzenli olarak sinevizyon gösterisi hazırlayıp, kıssadan hisse çalışmalarına da yürütmekteyiz. Öğrenci model görerek öğrendiğinden, toplumda benzer olayların, resimlerin, kişilerin öğrenciye gösterilmesi, gözlemletilmesi önemlidir. Bu nedenle, gençlerin doğru, iyi, güzel davranışları görmesi ve yaşaması için fırsatlar oluşturmak gerekmektedir. Bütün bunlar yapılırken,  yani değer eğitimi etkinliklerine, anne babalar ve okuldaki tüm destek personeli katılarak bir bütünlük sağlamaya çalışmaktayız.

0

Kıssadan Hisse Panosu

 

 

 

          Eğitim, belli bir toplumun idealine yönelik değerler sistemini bireylere iletmede önemli rol oynamaktadır. Okulların, önemli görevi, kültür aktarımında okul programında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimine katkıda bulunmak, karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkilemektir. Okullar bazı değerlerin takdir edildiği ve öğretildiği yerler olduğuna göre orada bulunan öğretmen ve yöneticilerin de bu değerlere sahip olması ve öğrencilere model olmaları gerekmektedir. Bundan dolayı yaptığımız çalışmalarda daha fazla öğrenciye ulaşmak, ayın konusunu daha iyi idrak edip, hayata geçirmek için seminerler de düzenlemekteyiz.

 

0

Ayın Değerine Yönelik Yapılan Seminerlerden Bir Kare

 

Konuşmacı: Araştırmacı Yazar Ali Erkan KAVAKLI

 

 


       AİLEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER

 

Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması, okul-aile işbirliği sayesinde mümkün olacaktır.

 

Değerler eğitimine aileleri de dâhil etmek için Veli mektupları ve bültenleri ile ailelere bilgi verilmekte, okul web sitelerinde ve sınıf toplantılarında değerler eğitimi konusunda bilgilendirmeler yapmaktayız.

 

Değerler eğitimi komisyonu olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda okulun imkânları kullanılarak, öğrencilere en azami şekilde ayın değerleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin hayatlarında model alabileceği, gördüklerinde ve okuduklarında uygulamaya dökebileceği faaliyetlerde bulunulmuştur.

 

Yapılan bu faaliyetlerde bize yardımcı olan bütün öğretmen arkadaşlara ve okul idaresine teşekkürü bir borç biliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 Yayın:21.03.2013 - Güncelleme:22.03.2013 - 22:39