Görme EngellilerDerslik Sayısı: 16
Öğretmen Sayısı: 20
Öğrenci Sayısı: 332

2013-2014 ÖĞRETİM YILI SENE SONU KURUL TOPLANTISI 17.06.2014 TARİHİNDE YAPILACAKTIR

        2013-2014 Öğretim yılı Ders kesimi  Öğretmenler Genel Kurulu 17 Haziran 2014 Salı günü saat 10.00’da Okulumuz Öğretmenler Odasında  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        TC

                               GÖLKÖY KAYMAKAMLIĞI

             Gölköy Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü

 

Sayı: : 61426075-050.01.00/                              10/06/2014

Konu: 2014 Sene Sonu Öğretmenler

           Genel Kurul Toplantısı

 

 

 ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

        2013-2014 Öğretim yılı Ders kesimi, Öğretmenler Genel Kurulu 17 Haziran 2014 Salı günü saat 10.00’da Okulumuz Öğretmenler Odasında  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
        Belirtilen gün ve saatte tüm öğretmen ve idarecilerin hazır ve hazırlıklı bulunmalarını önemle rica ederim.

                    

                                                                                                                      Saniye ÖZBİLEN

                                                                                                                          Okul Müdürü

GÜNDEM MADDELERİ  :                                                               

 

1.      Açılış ve Yoklama 

2.      Gündem maddelerinin okunması ve varsa ilave edilecek yeni maddelerin eklenmesi.

3.      Bir önceki kurul toplantısında alınan kararların okunması.

4.      Son denetim değerlendirmesi.

5.   2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Okutulacak seçmeli derslerle ilgili hususların görüşülmesi.

6.      2013-2014 Eğitim - Öğretim yılının genel değerlendirilmesi

a.       Eğitim- Öğretim

b.      2014 YGS- istatistikleri hakkında görüşme.

c.       İkinci dönem sonu sınıfların genel başarı oranları hakkında öğretmen görüşleri

d.      Takdir ve Teşekkür belgesi alan öğrenci sayıları

e.       Öğrenci devam-devamsızlığı

f.        Ders dışı eğitsel faaliyetler

7. Yıl sonu evraklarının teslim edilmesi( Ders Kesim Raporları, Yazılı Kağıtları, Tatil               Dilekçeleri)

8.  Disiplin Kurulu raporunun okunarak değerlendirilmesi , davranış notu indirilmiş öğrencilerin durumlarının görüşülmesi

       9.  Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının değerlendirilmesi  

10.  Onur Kurulu raporunun okunarak değerlendirilmesi.

11.   Okul Birincisinin seçimi

12.  Stratejik Plan çalışmaları

13.  Rehberlik servisinin faaliyet raporunun okunması, Rehberlik ve Eğitici kulüp raporlarının kurulda okunması ve sonuçlarının idareye teslimi.

14. Önümüzdeki öğretim yılında mevcut başarının artırılması için alınacak tedbirlerin kararlaştırılması
               a) YGS-LYS başarısının artırılmasına yönelik çalışmalar
               b) Okuma alışkanlığının geliştirilmesi için gerekli çalışmaların kararlaştırılması
               c) Öğrenci devamsızlığının önlenmesi için alınması gereken önlemler, Öğrenci davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için alınacak tedbirlerin kararlaştırılması
              d) Okul-Veli İşbirliğini geliştirmek için alınacak tedbirlerin görüşülmesi

15.  Eylül 2014 Mesleki Çalışma Planının hazırlanıp görev bölümünün yapılması ve öğretmenlere bildirilmesi.

16. Okul dönüşümleri ile ilgili hususların görüşülmesi.

17. Alınan kararların tespiti

 

18.  Kapanış.