Açıköğretim Açıköğretim Ortaokulu

Açıköğretim Ortaokulu

 

» AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 3.DÖNEM YENİ KAYIT ve KAYIT YENİLEME 07 Nisan 2014  -15 Mayıs 2014 Tarihlerinde yapılacaktır.

2013/2014 Öğretim Yılı III. Dönem Sınav Giriş Yeri Bilgileri 08.06.2014 tarihinde internetten yayınlanacaktır. Sınav 15 .06.2013 Pazar Günü Yapılacaktır.

MERKEZİ SİSTEM SINAV UYGULAMASI

• Öğrenciler yeni kayıt veya kayıt yenileme esnasında belirtmiş oldukları sınav merkezinde sınava girecektir. Öğrencinin seçmiş olduğu sınav merkezi, sınav merkezi olma konusunda yeterli öğrenci sayısına ulaşamazsa en yakın sınav merkezine yönlendirilir. İl-İlçe Sınav Yürütme Kurulunca yedek salonda sınava alınması uygun görülenler dışında her ne sebepten olursa olsun belirtilen bina ve salon dışında başka bir merkezde sınava alınmaz.
• Geçerli mazereti sebebiyle yedek salonda sınava girecek olan adaylar cevap kâğıdını, her oturum için test kitapçığında bulunan derslerin sırasına göre kodlamalıdır. Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.
• Sınavda sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi ( nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ) bulundurulması zorunludur. 15 yaşından büyük olduğu halde nüfus cüzdanında resmi bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
• Merkezi Sistem Sınav Yönergesi gereğince yerine başkasını sınava girdiren ve iletişim araçlarıyla kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, sınav sonuçları iptal edilecek ve bu öğrenciler bir yıl süreyle sınavlara alınmayacaktır.
• Sınavınızın geçersiz olmaması için yerinize başka birini sınava girdirmeyiniz, sınav salonlarında cep telefonu bulundurmayınız.
• Sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde yapılır. 
• Sabah oturumu saat 10.00’da, öğleden sonraki oturum saat 14.00’te başlar. 
• Sınava başlama saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunulması gerekmektedir. 
• Sınavın yapılacağı bina ve salonu sınav gününden önce gidip görmek yararlı olacaktır.
• Sınavda yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurulmalıdır. 
• Açık Öğretim Ortaokulu iletişim organ http://aio.meb.gov.tr/ web sayfasıdır. 
• Sınava giriş ve sınav sonuç belgeleri adrese gönderilmemektedir. 
• Sınav giriş ve sonuç belgeleri Açık Öğretim Ortaokulu bilgi sisteminde duyurulmaktadır. Açık Öğretim Ortaokulu tarafından yapılan duyuruların takip edilmesi öğrencilerimizin yararına olacaktır. 

ÖNEMLİ UYARI: Sınavlarda sınav salonunda bulunan diğer öğrencilerin cevap kâğıtları dikkate alınarak Sınav Hizmetleri Şubesi tarafından kopya analizi yapılmaktadır. Sınavlarınızın iptal olmaması için kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz.

 

» SINAV YERİ DEĞİŞTİRME

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin sınav yeri yerleşim işlemleri Merkezi Sistem Sınav uygulamasına göre yapılmaktadır. Sınav yeri belirleme işlemi öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenilemede belirttikleri merkezlere göre yapılmaktadır. Söz konusu yerleştirme işlemi Sınav Organizasyonunun yapılabilmesi için (soru kitapçıklarının ve cevap kâğıtlarının basılarak sınav merkezlerine dağıtılması) sınav tarihinden yaklaşık 20-25 gün öncesinden tamamlanmaktadır. Sınav yeri belirleme işlemi tamamlandıktan sonra mazeretlerini belgelendirenler, (askerlik, tayin, taşınma, sağlık sorunları gibi ) Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sınav Komisyonuna sınavdan 2 gün önceden yazılı başvuruda bulundukları takdirde yedek salonda sınavlara alınırlar.

 

 

 

 

 

 

» Açık Öğretim Ortaokulu İş ve İşlemleri

Açık Öğretim Ortaokulu iş ve işlemleri 04/02/2013 tarihinden itibaren, Bafra Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılmaktadır.

 

 

Açık Öğretim İrtibat Bürosu

 

Fesih TAŞTAN
Sor.Müdür Yardımcısı
Tel: 0 362 5432487 –Fax: 5431073

Açık Öğretim Ortaokulu iş ve işlemleri 04/02/2013 tarihinden itibaren, Bafra Halk  Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemleri 21/01/2013 tarihinden itibaren, Bafra Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi (İHL, EML, KML, TML) iş ve işlemleri örgün Meslek Liseleri tarafından yapılmaktadır.

 

 

 Yayın:30.05.2013 - Güncelleme:17.03.2014 - 10:02