Okul Aile Birliği

OĞUZLU İLKÖĞRETİM OKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi                 23/10/2012 Salı günü

Başkanın Adı ve Soyadı:  SALİH ALTUN

Üyelerin Adı ve Soyadı:          Mehmet GEÇER Musa ERGEN Türesin PALA Ömer PARLAK                                                                                                 

                                                                                                                                         

 

Karara Esas Olan Evrakın

Konunun İçeriği ve Özeti

No

Tarih

No

 

Nereden Gönderildiği

 

 

7 (yedi)

 

23.10.2012

 

12.10.07

 

   -

Okulumuzun ihtiyaçları

KARAR METNİ

 

           

               

  1. Okulumuza ait alınan    6700 kg kömürün nakliyesi ve Kalorifer deposuna yerleştirilmesi için Âdem İŞLEYEN ‘e 150 (yüzeli TürkLirası ) ödenmesine
  2. Hürmak şirketinin teklifi görüşüldü 22.10.2012 tarihinde kayıt altına alınan sözleşme kabul edildi.

                                                                                                           

 

 

 

SALİH ALTUN                                                                                     MEHMET GEÇER  

     

 

 

TÜRESİN PALA                     MUSA ERGEN                                         ÖMER PARLAK                                                              

Devamı...