Görme EngellilerDerslik Sayısı: 21
Öğretmen Sayısı: 33
Öğrenci Sayısı: 706

14 MART DÜNYA Pİ GÜNÜ

14 MART DÜNYA Pİ GÜNÜ

              ∏ = 3141592653589793238462643383…………. Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen Matematik sabitidir.

İsmini Yunanca ∏еріμξΤpov ( çevre) sözcüğünün ilk harfi olan ∏ den alır. Pi sayısı, Arşimet sabiti ve ludolph sayısı olarak da bilinir.