Görme EngellilerDerslik Sayısı: 26
Öğretmen Sayısı: 45
Öğrenci Sayısı: 868

2014-2015 TEOG SINAV TARİHLERİ VE KONU DAĞILIMLARI

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınavlar, birinci dönem 26-27 Kasım, ikinci dönem ise 29-30 Nisan´da yapılacak

TEOG  SINAVI  KONU DAĞILIMI :
1 – Fiilimsi
İsim Fiil
Zarf Fiil
Sıfat Fiil
2 – Cümlenin Öğeleri
Özne
Yüklem
Tümleçler
Özne-Yüklem Uyumu
1.DÖNEM TEOG SINAVI
3 – Cümle Türleri
Yapısına göre cümleler
Anlamına göre cümleler
Yüklemin yerine cümleler
Yüklem çeşidine göre cümleler
4 – Anlatım Bozuklukları
2.DÖNEM TEOG SINAVI
* Sözcük anlamı, cümle anlamı, paragrafta anlam, yazım kuralları ve noktalama işaretleri 6. Ve 7. Sınıfta görülmüş olup,8. Sınıf ile bağlantılı konulardır. Hazırlık çalışmalarında ihmal edilmemeleri gerekir.
MATEMATİK KONU DAĞILIMI:
1- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
2 - Histogram
3 - Üslü Sayılar
4 - Köklü Sayılar
1. DÖNEM TEOG SINAVI
5 – Olasılık
6 – Standart Sapma
7 – Üçgenler
8 – Pisagor Bağıntısı
9 – Üçgenlerde Eşlik – Benzerlik
10 – Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları
11 – sayı örüntüleri
12 – Özdeşlikler Çarpanlara Ayırma
13 – Kombinasyon
14 – Denklem Sistemleri
15 – Doğrunun incelenmesi – Eğim
16 – Geometrik Cisimler
17 – Arakesit ve Çok Yüzlüler
2.DÖNEM TEOG SINAVI
18 – Geometrik Cisimlerin alanları ve hacimleri
19 – Eşitsizlikler
20 – İzdüşüm
21 – Dönüşüm Geometrisi
1. ÜNİTE: GEOMETRİDEN OLASILIĞA 
1. Bölüm: Yansıyan ve Dönen Şekiller, Fraktallar Yansıma, Öteleme, Dönme Fraktallar 
2. Bölüm: Üslü Sayılar Tam Sayıların ve Ondalık Kesirlerin Kuvvetleri Üslü Sayılarla İşlemler 
3. Bölüm: Olasılık ve Kombinasyon Olasılık ve Olay Çeşitleri Kobinasyon 
2. ÜNİTE: SAYILARIN DÜNYASI 
1. Bölüm: Gerçek Sayılar Kareköklü Sayılar, Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi İrrasyonel Sayılar ve Eşitsizlikler Sayı Örüntüleri 
2. Bölüm: Özdeşlikler, Çarpanlarına Ayırma ve Rasyonel İfadeler Özdeşlikler Çarpanlarına Ayırma Rasyonel İfadeler 
3.ÜNİTE: ÜÇGENLERDE KENARLAR VE AÇILAR 
1. Bölüm: Üçgenlerde Kenar-Açı İlişkileri Üçgen Çizimleri 
2. Bölüm: Üçgenlerde Eşlik-Benzerlik ve Trigonometrik Oranlar Eşlik ve Benzerlik Dik Üçgenler 
4. ÜNİTE: MATEMATİKTE YOLCULUK 
1. Bölüm: Eğim, Denklem Sistemleri ve Grafikler Eğimi Tanıyalım Denklem Sistemleri 
2. Bölüm: Verilerin Farklı Gösterimi ve İstatistik Histogram Standart Sapma 
5. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLERİ TANIYALIM 
1. Bölüm: Prizmalar ve Piramitler Prizmaları Tanıyalım Piramitleri Tanıyalım 
2. Bölüm: Koni ve Küre Koniyi Tanıyalım Küreyi Tanıyalım 
3. Bölüm: Geometrik Cisimlerin Ara Kesitleri Ara Kesitler 
6. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLERİN HACİMLERİ VE ÇİZİMLER 
1. Bölüm: Hacim Bağıntıları Prizma, Piramit, Koni ve Kürenin Hacmi Geometrik Cisimlerin Hacimleri İle İlgili Problemler ve Tahmin 
2. Bölüm: Perspektif Çizimleri, Ara Kesitler ve Çok Küplü Yapılar Perspektif Çizimi Çok Küplü Yapılar, Çok Yüzlüler ve Simetri
FEN BİLİMLERİ KONU DAĞILIMI
1 – Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
Mitoz Bölünme
Kalıtım
Mayoz Bölünme
Eşeyli Üreme
DNA ve Genetik Kod
Genetik Mühendisliği
Biyo Teknoloji
Mutasyon
Modifikasyon
Adaptasyon ve Evrim
2 – Kuvvet ve Hareket
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Yoğunluk
1.DÖNEM TEOG SINAVI
Gazların Kaldırma Kuvveti
Katıların Basıncı
Sıvıların Basıncı
Gazların Basıncı
3 – Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Elementlerin Sınıflandırılması
Periyodik Sistem
Kimyasal Bağlar
Kimyasal Tepkimeler
Asitler-Bazlar
Su arıtımı
4 – Ses
Sesin özellikleri
Müzik ve Fen
Ses bir enerji türüdür
Ses Hızı
5 – Maddenin halleri ve ısı
Isı ve sıcaklık kavramları
Öz Isı
Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi
Eritme-donma ısısı
Buharlaşma ve yoğuşma ısısı
Isınma-soğuma eğrileri
6 – Canlılar ve Enerji İlişkileri
Besin zincirinde enerji akışı
Fotosentes
Solunum
2.DÖNEM TEOG SINAVI
Madde Döngüleri
Enerji kaynakları ve geri dönüşüm
7 – Yaşamımızdaki elektrik
Elektrik akımının manyetik etkisi
Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü
Elektrikli araçların gücü
8 – Doğal Süreçler
Evren ve dünyamız nasıl oluştu?
Yer kabuğunu etkileyen levha hareketleri
Sıcaklık farkından kaynaklanan hava olayları

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONU DAĞILIMI :
1 – Bir kahraman doğuyor
Batıya erken açılan kent : Selanik
Mustafa Kemal okulda
Cepheden cepheye Mustafa Kemal
Dört şehir ve Mustafa Kemal
Mustafa Kemal liderlik yolunda
2 – Yurdumuzun işgaline tepkiler
Osmanlı Devleti hangi cephede?
Geldikleri gibi giderler
Ve Milli Mücadele başlıyor
Egemenlik milletindir
T.B.M.M. isyanlara karşı
Barış antlaşması mı , ölüm fermanı mı?
1.DÖNEM TEOG SINAVI
3 – “Ya İstiklal, ya ölüm!”
İlk zaferimiz
Destanlaşan direniş
İstiklal milletimindir
Savaşa rağmen eğitim kongresi
Anadolu insanının büyük fedakarlığı
Dirilişin destanı : Sakarya
Hayat veren zafer
Savaşa son veren belge
Sanat ve edebiyat eserlerimizde kurtuluş savaşımız
4 – Çağdaş Türkiye yolunda adımlar
Saltanattan milli egemenliğe
Zaferin ve bağımsızlığın tescili
Milli sınırlardan milli ekonomiye
Başkent Ankara
Yaşasın Cumhuriyet
Çağdaş devlete doğru
Çok partili demokratik yaşam
Çağdaş uygarlığa doğru adımlar
Hukuk ve aile
Rejim karşıtı bir isyan
Kabotaj bayramı
Mustafa Kemal’e suikast girişimi
Bir devrin analizi : Nutuk
Harf inkılabından millet mekteplerine
Milli kültürümüz aydınlanıyor
Kubilay olayı
Bir Cumhuriyet kenti
Çağdaş üniversite yolunda
Devlet ve toplum elele
Modern tarımın doğuşu
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık
Sanat ve spor
Çağdaş Türk kadını
Soyadı kanunu
5 – Atatürkçülük
Türk çağdaşlaşması
Atatürk’ü etkileyen olaylar ve fikirler
Herşey güçlü bir Türkiye için
Cumhuriyet’le bir milletiz
Cumhuriyet’in vatandaşlarıyız
Ne mutlu Türk’üm diyene !
Halkçılık
Toplumda devlet desteği
Laiklik
Her alanda yenilik
İnkılapların temel dayanağı
En büyük eser
2.DÖNEM TEOG SINAVI
Mazlum milletler
Cumhuriyet bize emanet
6 – Atatürk dönemi Türk dış politikası ve Atatürk’ün ölümü
Türk dış politikası
Hatay Türkiye’ye katılıyor
Atatürk bizimle
7 – Atatürk’ten sonra Türkiye : İkinci Dünya Savaşı ve sonra
Yine bir dünya savaşı
Demokrasi yolunda Türkiye
İnsan haklarıyla vardır
Soğuk savaş yılları
Gelişen Türkiye
Savaşta ve barışta Türk ordusu
Türkiye’ye yönelik tehditler
SSCB dağıldıktan sonra
Körfez’de savaş
Bir proje de siz yapın
AB’ne doğru
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU DAĞILIMI :
1 – İbadet
Zekat, Hac ve Kurban ibadeti
2 – İnanç
Kaza ve kader
1.DÖNEM TEOG SINAVI
3 – Hz. Muhammed
Hz. Muhammed’in hayatından örnek davranışlar
4 – Hz. Kur’an ve yorumu
Kur’anda akıl ve bilgi
5 – Ahlak
İslam dinine göre kötü alışkanlıklar
6 – Din ve kültür
Dinler ve evrensel öğütler

2.DÖNEM TEOG SINAVI
Din dersine katılım mecburiyeti olmayan öğrenciler için değerlendirme Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil derslerinden yapılacaktır. Din dersinin kapsayacağı puan dilimi diğer derslere eşit olarak paylaştırılacaktır. 
TEOG Sınav Konuları - 1. Dönem İngilizce Konu Dağılımı
2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yili 8. İngilizce Dersi Konu Ve Kazanimlarinin Çalişma Takvimine Göre Dağilim Çizelgesi yayınlandı. Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri, 8 sınıf İngilizce konuları burada!
Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri
İNGİLİZCE KONU DAĞILIMI : 
1 – Frienship
2- Road to success
3 – Improving one’s look
4 – Dreams
1.DÖNEM TEOG SINAVI
5 – Atatürk – The Independence War
6 – Detective Stories
7 – Personal experiences
8 – Cooperation in the family
9 – Success stories
10 – Reading for entertainment
11 – Personal goals
12 – Personality types
13 – Language learning
2.DÖNEM TEOG SINAVI
14 – Preferences
15 – Precautionary measures
16 – Preferences
17 – Emphathy